Back

ⓘ Обєкти - Астрономічний обєкт, Транснептуновий обєкт, Географічні обєкти, Навколоземні обєкти, Початковий та термінальний обєкти, Обєкт керування ..
                                               

Астрономічний обєкт

Небесне тіло - всі природні обєкти, які є в космосі. До них належать комети, планети, метеорити, астероїди, зірки тощо. Астрономічні обєкти вивчає астрономія.

                                               

Транснептуновий обєкт

Транснептунові обє́кти - небесні тіла Сонячної системи, які здебільшого перебувають поза орбітою Нептуна. За визначенням Лабораторії динаміки сонячної системи, велика піввісь їхньої орбіти перевищує велику піввісь орбіти Нептуна. На кінець 2016 року відкрито 2302. Їх поділяють на три категорії: Резонансні обєкти - утворюють резонанси з рухом Нептуна 1:2, 2:3, 3:4, 2:5 тощо Обєкти з резонансом 2:3 називають плутино за їхнім типовим представником - Плутоном. Вважається, що плутино складають від 10 до 20 % чисельності обєктів поясу Койпера. Класичні обєкти - мають орбіти, близькі до кола, з н ...

                                               

Географічні обєкти

Географíчні обє́кти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту економічна зона України), інші подібні обєкти), обєкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, а також обєкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші обєкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється центральними органами державної влади.

                                               

Навколоземні обєкти

Навколоземні обєкти - обєкти Сонячної системи, які внаслідок руху своєю орбітою можуть наближатися до Землі. До них належать астероїди та короткоперіодичні комети, які в перигелії наближаються до Сонця на відстань менше 1.3 а. о. Переважну більшість таких обєктів становлять навколоземні астероїди. Якщо такі обєкти мають розмір більше 140 м та можуть наближатися до Землі на відстань 0.05 astronomical units чи менше, то їх вважають потенційно небезпечними. До навколоземних обєктів включають також космічні апарати і метеороїди, досить великі для того, щоб їх можна було відстежувати в космічно ...

                                               

Початковий та термінальний обєкти

Початковий обєкт - в теорії категорій, це такий обєкт I категорії C, що для кожного обєкта X в C, існує єдиний морфізм I → X. Термінальний обєкт притягуючий обєкт, фінальний обєкт - в теорії категорій, це такий обєкт T категорії C, що для кожного обєкта X в C, існує єдиний морфізм X → T. Якщо обєкт є одночасно і початковим і термінальним, то він називається нульовим обєктом.

                                               

Обєкт керування

Обє́кт керування - обєкт, що потребує спеціально організованих діянь для того, щоб забезпечити близькі до бажаних процеси та значення параметрів. В автоматизованих системах під обєктом керування розуміється умовно відокремлена частина системи, на яку впливає система керування для досягнення необхідного результату. Обєктом керування може бути окрема машина, апарат, пристрій, технологічний процес або сукупність технічних засобів, які виконують технологічний процес, але при цьому потребують спеціально організованих впливів ззовні для досягнення поставленої мети керування. Прикладами обєктів к ...