ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90
                                               

Староукраїнство

Втративши гетьманську державу, староукраїнці постали перед загрозою втрати свого провідного становища в суспільстві. Щоб зберегти його, представники української еліти змушені були домагатися прав на російське дворянство. Аби довести законність св ...

                                               

Тарговицька конфедерація

Тарговицька, або Торговицька конфедерація - змова польських магнатів з Францішеком Ксаверієм Браніцьким, Станіславом Щенсним Потоцьким і Северином Жевуським на чолі проти реформ Чотирирічного сейму і Конституції 3 травня в Речі Посполитій. Прогол ...

                                               

Чорна рада 1663

Чорна рада - загальна козацька рада - збиралася для вирішення стратегічних питань, коли між старшинами не було одностайності. Найвідоміша з них відбулася 17 - 18 червня 1663 року на околицях Ніжина. Рада була скликана для обрання гетьмана Лівобер ...

                                               

Шведська угода

Шведська угода - договір, який укладено 1708 між шведським королем Карлом ХІІ і гетьманом України Іваном Мазепою. За словами Пилипа Орлика в меморіялі "Deduction des droits de lUkraine" - "Вивід прав України", складеному 1712 p., зміст угоди 1708 ...

                                               

Шукання козацтва

Шукання козацтва - одна з форм соціальної боротьби поневолених мас Гетьманщини, які домагалися через державно-адміністративні й судові установи козацьких прав, для чого мусили згідно з царським указом від 16 квітня 1723 року відшукати свій козаць ...

                                               

Ясир

Ясир - історичний термін з середини 15 - до середини 18 століття у Речі Посполитій та Московській державі для означення бранців, полонених, набраних кримськими татарами та османцями на території цих держав під час війн або спеціальних людоловськи ...

                                               

Гайдуки

Гайдуки - збройні повстанці, які боролись проти національного гноблення у Східній Європі та у окремих регіонах Азії: проти австрійського - в Угорщині, Галичині, Закарпатті, Буковині; проти османського панування на Балканському півострові та у Зах ...

                                               

Гірничозаводські селяни

Гірничозаводські селяни - категорія феодально-залежних селян 17–19 ст. в Росії та Україні. Поряд із землеробством вони зобовязані були працювати також на державних гірничих підприємствах. В Україні ця група була невеликою. Їхня праця використовув ...

                                               

Займанщина

Займанщина - земельна власність, набута правом першого зайняття вільної землі. Була поширена серед козаків і посполитих селян у малозаселених місцевостях Слобожанщини, Лівобережної України і Запорізької Січі в 16-18 ст. З. припинилася у звязку з ...

                                               

Львівське Успенське братство

Львивське братство, Успенське ставропігійне братство у Львові, Львівська ставропігія - братство, національно-релігійна громадська організація православних українських, грецьких міщан Львова. Найстаріше і одне з найвизначніших українських церковни ...

                                               

Мандрівні дяки

Мандрівні дяки - представники української сміхової культури XVII–XVIII ст., творці бурлескно-гумористичної літератури, що ознаменували появу низового бароко.

                                               

Новомиргородський 17-й уланський полк

17-й Новомиргородський уланський полк - один з уланських полків російської армії кінця XIX - початку XX століття. Місцем постійної дислокації полку було польське місто Влоцлавек.

                                               

Очкове

Очкове ― назва натуральної данини, що збиралася медом в Україні 16―18 ст. з податних груп населення. Походить від слова "очко" ― отвір, льоток у бджолиних колодах. До серед. 17 ст. розмір очкового залежав від кількості бджолиних колод, але не був ...

                                               

Посадські люди

Посадські люди - назва особливого суспільного стану, торгово-ремісниче населення міст і частини поселень міського типу у Російській імперії 15 - 18 століть. Термін посадські люди походить від слова посад - назви торгово-ремічничої частини у півні ...

                                               

Посошне оподаткування

Посошне - державний поземельний податок у Московській державі у 16-17 ст., при стягуванні якого за одиницю оподаткування бралась соха. Посошне сплачувалось на Чернігово-Сіверщині, яку внаслідок литовсько-московської війни 1500–1503 було приєднано ...

                                               

Приписні селяни

Приписні селяни - численна група державних селян в Російській імперії, в тому числі в Україні в кінці XVII - середині XIX столыть, яке було зобовязане замість сплати оброку і подушної податі працювати на казенних чи приватних підприємствах. В кін ...

                                               

Тягло

Тягло - - узагальнена назва грошових і натуральних державних повинностей селян Московської держави XV - XVIII сторіч. До селянської реформи 1861 р. тягло було умовною одиницею селянських повинностей, що встановлювалося на селянську родину, в якій ...

                                               

Хроніка Стрийковського

Хроніка Стрийковського - польська хроніка Матвія Стрийковського. Надрукована 1582 р. у Королевці польською мовою. Компілятивний твір. Описує історію Польщі, Литви, Жмуді, Русі. Присвячена польському королеві Стефану Баторію. Захищена королівським ...

                                               

Черкаси (етнонім)

Черкаси, черкаські люди - один з екзонімів українців, поширений у XV - XVIII століттях у Московському царстві. Взагалі черкасами іменувалися українські козаки в офіційних документах Московії в 2-й пол. XVI - 1-й пол. XVII століть після Переяславс ...

                                               

Чолобитна

Чолобитна, або чолобиття - акт колінопреклоніння перед вищою особою, що супроводжується прикладанням лоба до землі на знак цілковитої покірності. Земний уклін, кидання в ноги. Найбільш шаноблива форма звертання чи прохання до божества, монарха, г ...

                                               

Шкоти

Ще 1503 року Петрківський сейм розглядав проект поселення шотландських колоністів у литовських замках на Дніпрі, що були спустошені під час московсько-литовської війни Великого князівства Литовського з Великим князівством Московським 1500 - 1503 ...

                                               

Шос

Шос - прямий податок, що платили міщани у Речі Посполитій, зокрема на українських землях, які входили до її складу у XV - XVIII століттях. Спочатку стягувався міською владою на надзвичайні потреби міста, але близько 1400 року зявляється так звани ...

                                               

Гетика

"Гетика" - латинський трактат, присвячений історії готів. Написаний після 551 року. Автор - візантійський історик Йордан. Узагальнення втраченої багатотомної історії готів Кассіодора. Містить свідчення самого автора, що був безпосереднім свідком ...

                                               

Двовіря

Двовіря - поєднання християнства з язичництвом або іншими віруваннями. Також термін описує віру і сукупність світоглядних уявлень і віровчень, які характеризують життя християнських країн і суспільств, в першу чергу країн Східної Європи, що є нас ...

                                               

Ключі з Астурії від минулого України

"Ключи з Астурії від минулого Украини" - важлива підсумкова праця з топоніміки Костянтина Тищенка. Початком її стало виявлення топонімів України, схожих на імена людей з середньовічних документів Астурії та Галісії. Нариси книжки висвітлюють подр ...

                                               

Мезія

Мезія - антична область на території теперішньої Болгарії, на південному березі річки Дунай, а також провінція Римської імперії. Вона включала території сучасної Півночі Північної Македонії, півдня Сербії, північ Болгарії, південний схід Румунії, ...

                                               

Орлівський скарб кізикінів

Орлівський скарб кізикінів - скарб кізикінів, знайдений випадково у 1967 році селянами на території села Орлівка Ренійського району Одеської області. Знахідка датується початком V - кінцем IV ст. до н. е.

                                               

Пантікап

Пантікап - давньогрецька назва річки, що починається з Ріпейських гір і впадає в Борисфен Згідно з географічною поемою Діонісія Періегета, з Ріпейських гір випливали річки Алдеск і Пантікап. Про річку Пантікап Геродот повідомляє наступне: "Тече в ...

                                               

Керівники найвищого органу державної влади Української РСР

Найвищий орган державної влади Радянської України іменувався: з грудня 1917 по квітень 1918 року - Центральний Виконавчий Комітет ЦВК Рад України; з березня 1919 по липень 1938 року - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет ВУЦВК ; з липня ...

                                               

Керівництво Української РСР

Керівництво Української РСР - це список осіб, що керували Українською Радянською Соціалістичною Республікою в 1919 - 1991 роках. Формально вищим законодавчим органом Української РСР з 1920 року до липня 1938 року був Всеукраїнський Зїзд Рад, а з ...

                                               

Почесні звання Української РСР

Почесні звання Української РСР - державні нагороди Української РСР, що присвоювались у період з 1922 по 1991 рік. Почесні звання Української РСР присвоювались за особливі заслуги у господарському і соціально-культурному будівництві, зміцненні обо ...

                                               

Акваріум (книга Олексія Чупи)

Акваріум - прозова книжка Олексія Чупи, що написана в жанрі антиутопії. Вона присвячена проблемі існування тоталітарних суспільств в найрізноманітніших формах. Світлана Пиркало зазначає: "Сюжет прозоро натякає на суспільні протистояння останнього ...

                                               

Камертон Дажбога

Камертон Дажбога - фантастичний роман Олеся Бердника. Вперше виданий у 1996 році, є останнім романом у творчій спадщині письменника. "Камертон Дажбога" є також назвою циклу творів Бердника зі спільними героями і сюжетною лінією, куди входять рома ...

                                               

Крізь брами українських часів

"Крізь брами українських часів" - цикл фантастично-пригодницьких романів Костянтина Матвієнка. Складається з чотирьох романів у жанрі урбаністичного фентезі. За іншими оцінками жанр циклу визначається як "соціо-політичне фентезі"

                                               

Рівне/Ровно

"Рівне/Ровно") - роман у жанрі антиутопії, альтернативної історії, що написаний українським письменником Олександром Ірванцем та вперше опублікований у часописі "Курєр Кривбасу" в 2001 році. Перша книжкова публікація - у видавництві "Кальварія" 2 ...

                                               

Слуга з Добромиля

Слуга з Добромиля - альтернативно-історичний фентезійний роман Галини Пагутяк В романі описуються події 1949 р. і попередніх 800 років в місті Добромилі і його околицях. Слуга з Добромиля - дхампір син опира і відьми. Паном і наставником Слуги з ...

                                               

Сторожова застава

"Сторожова застава" - роман Володимира Рутківського, події якої розгортаються у 1097 році в стародавній Україні, на території Київської Русі, куди загадково потрапляє звичайний український пятикласник та стає свідком героїчних подій. Початково тв ...

                                               

Харків 1938

Харків 1938 - роман українського письменника Олександра Ірванця, опублікований 2017 року в київському видавництві "Laurus". Роман "Харків 1938" входив до короткого списку конкурсу "Книга року BBC- 2017".

                                               

Воля (фільм)

Воля - майбутній український пригодницько фантастичний дизельпанківський бойовик. Сюжет кінострічки буде лише частково базуватися на однойменному українському коміксі, але головні персонажі будуть узяті з нього.

                                               

Сторожова застава (фільм)

"Сторожова застава" - український пригодницький фільм-фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мотивами однойменного роману Володимира Рутківського. Фільм розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле - ...

                                               

Археологія Дніпропетровської області

Археологія Дніпропетровської області - археологічні дослідження на території Дніпропетровської області, що проводяться з метою вивчення первісних суспільств. У Дніпропетровській області вивченням археології займається кафедра археології Дніпропет ...

                                               

Археологія Донецької області

Поселення пізнього палеоліту 30 - 14 тис.яч років тому відкриті поблизу Сіверського Дінця, біля сіл Богородичного, Пришиба, Тетянівки. Широко відома Амвросіївська стоянка мисливців на зубрів, розташована поблизу Амвросіївки - одна з найбільших па ...

                                               

Археологія Запорізької області

Археологія Запорізької області вивчає стародавнє минул Запорізької області методами археології. Унікальною памяткою природи та археології Запорізької області є Камяна могила біля Мелітополю. Камяна могила є цінним джерелом вивчення культури Надоз ...

                                               

Археологія Луганської області

В околицях села Весела Гора Слов’яносербського району виявлено знахідки пізньої давньокамяної доби 40 - 10 тисяч років тому. Інша відома памятка - Кринична Балка.

                                               

Археологія Харківської області

Біля села Яремівки, Ізюмського району на неолітичній стоянці Ізюм-4б знайдено кремяне знаряддя епохи раннього палеоліту. 1951 року Дмитро Телегін й С. Н. Одинцова на нововкамяній стоянці знайшли двостороннє кремяне знаряддя, що нагадує кращі зраз ...

                                               

Некрополь Барвінкова гора

Некрополь Барвінкова гора - є частиною Більського археологічного комплексу скіфського часу. Цей ґрунтовий могильник знаходиться на східній околиці с. Більськ, в урочищі Барвінкова гора. Він розташований на краю плато правого берега р. Ворскла. Із ...

                                               

Виногродська Лариса Іванівна

Народилася в м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю, Росія. У 1979 році закінчила факультет теорії та історії мистецтва Київського державного художнього інституту. Працює старшим науковим співробітником у Відділі давньоруської та середньовіч ...

                                               

Гриневич Костянтин Едуардович

Гриневич Костянтин Едуардович - історик, археолог, музеєзнавець, фахівець у галузі стародавньої історії, античної археології, історії мистецтва. Доктор історичних наук. Народився в м. Вологда. Після закінчення історико-філологічного факультету Ха ...

                                               

Кравченко Евеліна Антонівна

Евеліна Антонівна Кравченко - українська історикиня, археолог, скіфолог; к.і.н., с.н.с., відділ археології раннього залізного віку, Інститут археології НАН України. Керівник лекторію "Про що розповідає археологія".

                                               

Лохвицький Кіндрат Андрійович

Кіндрат Андрійович Лохвицький.03.1774 - 23.09.1849) - археолог, памяткознавець, музейний діяч. Після того, як залишився сиротою, був узятий на виховання професором історії та словесності Х. А. Чеботарьовим. 1790 - 1823 служив у державних установа ...