ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59
                                               

Радянська Україна (радіостанція)

"Радянська Україна" - радіостанція української редакції Всесоюзного радіокомітету. Працювала в Москві із 28 листопада 1941 по 19 липня 1944. Передачі велися на хвилі 48.23 метра. 1942 року щодоби станція працювала 19 годин 2 хвилини. На радіостан ...

                                               

Розстріляне відродження

Розстриляне відродження - духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х рр. XX ст. в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене під час велик ...

                                               

Українська культура в роки німецько-радянської війни

Українська культура в роки Німецько-радянської війни, збройного конфлікту 1941–1945 років у рамках Другої світової війни. Нацистська влада визначила головним органом, який керував суспільною діяльністю українців Генеральної губернії, Український ...

                                               

Українська культура повоєнного часу

Украинська культура повоє́нного часу - період, що охоплює близько 15 років, із середини 1940-х до кінця 1950-х років. Його можна поділити на два історичних відрізки, що істотно різняться. Перший характеризується напруженням сил народу у відбудові ...

                                               

Українська культура XXI століття

Новий етап у розвитку української культури повязаний зі створенням у 1991 р. незалежної держави Україна. У розвитку національної культури намітилися нові тенденції, відкрилися якісно нові перспективи. Конституція України закріпила положення про с ...

                                               

Українське Відродження

В 15– 16 ст. культурний рух в. охоплює й словянський світ, передусім ті його країни, які належали до католицької Європи як певної культурно-ідеологічної спільності, що склалася в часи середньовіччя. В складі однієї з них - Польщі, перебувала Укра ...

                                               

Український кінематограф доби Незалежності

Український кінематограф доби Незалежності характеризується розпадом кіноіндустрії в 1990-х роках та спробами відбудувати її в 2000–2010-х роках. Разом з занепадом централізованої кіноіндустрії розпочинається розвиток незалежних кіностудій, фірм- ...

                                               

Читальня

Читальня - сільська культурно-освітня установа, найнижча ланка українських просвітніх організацій. Перша читальня була заснована в місті Коломиї у 1848 році під час революції 1848 - 49 років в Австрійській імперії. Читальні масово почали відкрива ...

                                               

Богунська сільська рада

Утворена 1923 року, з назвою Врангелівська сільська рада, в складі хуторів Врангелівка, Довжик, Виговського, Кіналевського та Шевченка Троянівської волості Житомирського повіту Волинської губернії. 7 березня 1923 року увійшла до складу новостворе ...

                                               

"Рідна школа" на Бережанщині

"Рідна школа" на Бережанщині - українське педагогічне товариство "Рідна школа", яке діяло в 1903–1939 рр. у Бережанському повіті.

                                               

Археологічні інститути в Києві та Одесі

Археологічні інститути в Києві та Одесі - науково-навчальні "корпорації", вищі навчальні багатопрофільні заклади для підготовки археологів, архівістів, музеєзнавців, бібліотекознавців та етнографів. Відомі Київський археологічний інститут та Одес ...

                                               

Братські школи

Братські школи - навчальні заклади в Україні у 16 - 18 ст., які організовувалися при братствах - громадських організаціях православних міщан з метою зміцнювати православя і чинити опір денаціоналізаційним впливам латинських і протестантських шкіл ...

                                               

Виділова школа

Виділові школи - це вищий ступінь міських народних шкіл, які в 1863 році реорганізували на 7-класні. Перестали існувати внаслідок реформи освіти 1932 року: тоді почали засновувати 7-класні народні школи.

                                               

Всеукраїнська учительська спілка

Всеукраїнська учительська спілка - професійно-політична українська організація вчителів і діячів народної освіти. Створена в Києві навесні 1905 за ініціативи й участі Б. Грінченка, В. Доманицького, С. Єфремова, В. Дурдуківського, М. Крупського, В ...

                                               

Всеукраїнські вчительські зїзди

I зїзд відбувся в Києві 5 - 6 квітня у складі близько 500 делегатів. Ініціатором скликання виступило Товариство шкільної освіти. Зїзд прийняв резолюції про повну українізацію нижчої освіти; обовязкове запровадження української мови, літератури, і ...

                                               

Всеукраїнські зїзди працівників освіти

Всеукраїнські зїзди працівників освіти - це один з головних органів громадського самоврядування в освіті: зібрання освітян України, що проходили в 1992, 2001 та 2011 роках з метою вирішення основних питань розвитку галузі.

                                               

Головна школа

Головна школа - навчальний заклад у Галичині і на Буковині за часів перебування цих регіонів у складі австрійських держав.

                                               

Головні народні училища

Перше таке училище було відкрито в Петербурзі в 1782 році. Директором був один з авторів проекту системи народних училищ педагог Ф. І. Янкович де Мірієво. 5 серпня 1786 року був оприлюднений "Статут народних училищ у Російській імперії". Відповід ...

                                               

Дидаскал

Дидаскал - учитель у Стародавній Греції та Візантії. Також так називали вчителів у братських школах України і греко-латинських школах Московської держави 17 століття.

                                               

Земська школа

Земські школи - загальноосвітні навчально-виховні заклади в Російській імперії, які засновувалися земствами. Надавали початкову освіту сільським дітям. Виникли в 60-х рр. XIX ст. у звязку із запровадженням земської реформи 1864. Були одно- та дво ...

                                               

Історія вищої освіти в Україні

Вищі школи на теренах України зявилися досить пізно. З часів Київської Русі при монастирях та митрополичій кафедрі діяли лише вищі студії з філософії та богословя. Поступу вищої освіти зашкодила монголо-татарська навала, тривала відсутність власн ...

                                               

Історія жіночої освіти в Україні

Жіноча освіта - збірне поняття, яке охоплює комплекс проблем і дискусій навколо навчання дівчат і жінок від початкової до вищої школи. Воно містить питання гендерної рівності й однакового для всіх доступу до освіти, проблему роздільного навчання ...

                                               

Історія Острозької академії

Острозька академія - перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстарша українська науково-освітня установа, заснована у 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким.

                                               

Історія шкільництва у Львові

Школи давнього Львова відносились до інституцій, якими здавна опікувались магістрат, національні громади міста. Католицька міська школа, братські школи відносились до найдавніших на теренах України, ставши зразками при створені шкіл в інших містах.

                                               

Канцелярський курінь

Канцелярський курінь - спеціальний навчальний заклад напіввійськового типу в Україні у 17-18 ст. Заснований при Генеральній Військовій Канцелярії, функціонував у гетьманських столицях - Батурині і Глухові. Точна дата його заснування невідома. Впе ...

                                               

Катеринославські вищі жіночі курси

Катеринославські вищі жіночі курси - приватний навчальний заклад для здобуття вищої освіти жінками. Спершу до складу КВЖК входило два факультети – фізико-математичний і медичний. Офіційне відкриття КВЖК відбулося 15 вересня 1916 р. За сприяння В. ...

                                               

Києво-Могилянська академія (1659-1817)

Києво-Могилянська академія - стародавній навчальний заклад в Києві, який під такою назвою існував від 1632 до 1817 року. Засновником Академії є Петро Могила. Фактично всі сучасні українські ВНЗ в тій чи іншій мірі є духовними спадкоємцями цього з ...

                                               

Київська Академія

Київська Академія - найстаріший вищий навчальний заклад в Східній Європі й один з найстаріших вищих навчальних закладів у світі, заснований близько 1037 р. Академія багато років була центром богословя та освіти на навколишніх землях. Фактично всю ...

                                               

Київське головне народне училище

Киивське головне народне училище - початковий навчальний заклад підвищеного типу, заснований 1789 року відповідно до "Статуту народних училищ у Російській імперії".

                                               

Козацька педагогіка

Козацька педагогіка - один з витоків вітчизняної педагогіки, невід’ємна складова української етнопедагогіки. Мала значний вплив на становлення та розвиток національної системи виховання. Козацька педагогіка акумулювала в собі вироблені віками та ...

                                               

Малі народні училища

Створювалися за Статутом 1786 року. У губернських містах малі народні училища становили першу сходинку головних народних училищ, тоді як в повітових містах існували самостійно. В програму училищ входило навчання читання, письма, катехізису, свяще ...

                                               

Навчальні заклади Хотинського повіту

Хотинська повітова училищна рада Бессарабської губернії рос. Хотинский уездный училищный совет Бессарабской губернии. Створена на підставі "Положення про початкові народні училища" від 14 липня 1864 р. До складу училищної ради входили: повітовий ...

                                               

Народна школа

Народна школа - загальноосвітні навчальні заклади початкового навчання, в яких могли навчатися діти всіх верств населення. На території України, яка входила до складу Російської імперії, існували головні та малі або початкові народні училища. Гол ...

                                               

Нормальна школа

Нормальна школа - навчальний заклад у Галичині і на Буковині за часів перебування цих регіонів у складі австрійських держав. Також - педагогічний навчальний заклад, що готує головним чином учителів для початкової школи в ряді зарубіжних країн.

                                               

Петровський Полтавський кадетський корпус

Петровський Полтавський кадетський корпус - за часів Російської імперії був найстарішим та найпрестижнішим кадетським навчальним закладом на теренах сучасної України. Знаходився у Полтаві з 1840 по 1918 роки. Надалі, до 1995 року, будівлю було пе ...

                                               

Полтавський інститут шляхетних дівчат

Полтавський інститут шляхетних дівчат - закритий навчальний заклад, який діяв у Полтаві в 1818 - 1917 роках. Перший серед губернських міст і шостий у Російської імперії взагалі, інститут шляхетних дівчат був єдиним у Полтавській губернії середнім ...

                                               

Початкові училища

Початкові училища - загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчають елементарної грамоти. Є в багатьох країнах світу, а в старовину були основним типом шкіл. Школи початкової освіти відомі з давніх часів. У 988 існувала школа в Києві, 1028 - у ...

                                               

Провізоричний науковий інститут в руській мові

Studium rutenum - тимчасова навчальна установа, яка існувала при Львівському університеті в 1787–1809 роках. Заснована указом від 9 березня 1787 року імператора Йосифа II. Інститут був призначений для підготовки кандидатів на посади греко-католиц ...

                                               

Руска Школа

Руска Школа - українське педагогічне товариство на Буковині. Пізніше Українська Школа. "Руска Школа" - педагогічний журнал, видання Товариства Руска Школа, виходив у Чернівцях 1888 та 1891. Редактор - С. Смаль-Стоцький.

                                               

Социніанські школи

В Україні діяли в кінці XVI - першій половині XVII століття. Головною була школа в Кисилині тепер Волинська область, заснована близько 1612 року. Її керівники намагалися перетворити школу на академію. Відомими були також школи в Гощі тепер Рівнен ...

                                               

Спудеї

Спудеї - назва в Україні в XVI–XVIII сторіччях учнів братських шкіл, колеґій та середніх і нижчих класів Києво-Могилянської Академії. В XXI ст. ця назва використовується в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" на позначення студ ...

                                               

Станція юних натуралістів

Станції юних натуралістів - позашкільні дитячі установи в СРСР, організаційні й інструкторські методичні центри позашкільної натуралістичної роботи. Станції юних натуралістів мали на меті допомагати школі та комсомольським і піонерським організац ...

                                               

Тривіальна школа

У тривіальних школах були підготовчий, перший і другий класи. За одними даними, тривіальні школи появилися після шкільної реформи 1774 р. у містечках і великих селах. За іншими, до 1817 року не було жодної тривіальної школи, тому австрійський уря ...

                                               

Українська Школа

|лідер_ім?я5= |лідер_позиція5= |розмір_зображення= "Українська Школа" до 1910 - "Руська Школа" - українське педагогічне товариство на Буковині, створене під патронатом "Руської Бесіди".

                                               

Чернігівський колегіум

Чернигівський колегіум, або Чернигівська колегія - один із найстаріших середніх навчальних закладів в Україні. Колегіум заснований у 1700 році під назвою Малоросійського колегіуму, на базі словяно-математичної школи, переведеної з Новгорода-Сівер ...

                                               

Шкільництво в Україні

Шкільництво в Україні - формування та організація системи початкової та середньої освіти в Україні, з метою виховання молодого покоління.

                                               

Школи Лохвицького земства

Школи Лохвицького земства - загальновживана назва навчальних комплексів, розташованих в межах території колишнього Лохвицького повіту Полтавської губернії. У червні 2018 року першим семи школам було надано статус памяток місцевого значення.

                                               

Авангард (альманах)

"Авангард" - альманах пролетарських митців обєднання "Нова генерація". Виходив у Києві за редакцією Гео Шкурупія, свідчив про незгоди з харківською групою, яку очолював Михайль Семенко. Вийшло два номери січень, квітень 1930, готувався, але не ви ...

                                               

Бюлетень УГГТ

Бюлетень Українського генеалогічного і геральдичного товариства - інформаційний вісник для членів Українського генеалогічного і геральдичного товариства. Виходив друком українською мовою в 1963–1971 роках у міста Маямі штату Флорида, США. у 1971 ...

                                               

Вісник репресій в Україні

Вісник репресій в Україні - друковане щомісячне видання закордонного представництва Української Гельсінкської групи. Виходив з січня 1980 паралельно українською й англійською мовами. Видавався частково за рахунок надходжень від передплати, частко ...