ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397
                                               

Тег (метадані)

Теґ - у системах обробки інформації - ознака даних; ключове слово або термін, що асоціюється або надається фрагменту інформації, описуючи в такий спосіб фрагмент та дозволяючи здійснювати класифікацію на основі ключових слів та пошук інформації; ...

                                               

Трансклюзія

В інформатиці, трансклюзія це включення частини або повного електронного документа в один чи більше інших документів за допомогою гіпертекстових посилань. Трансклюзія зазвичай виконується автоматично коли документ який посилається на інший відобр ...

                                               

Узагальнений ідентифікатор типу

Узагальнений ідентифікатор типу - визначений Apple Inc. рядок, що позначає тип класу елементів. UTI було додано в операційну систему Mac OS X версії 10.4. Вони використовуються для ідентифікації типів файлів, каталогів, елементів буферу обміну, п ...

                                               

Фолксономія

Фолксономія - це система, в якій користувачі застосовують загальнодоступні теги для онлайн елементів, зазвичай для того, щоб допомогти в їх находженні. Це може дати початок системі класифікації на основі цих тегів та їх частот, на відміну від так ...

                                               

Cue sheet

Cue sheet, або файл cue - файл з метаданими, що описують розкладку треків CD або DVD диска. Файли cue мають текстовий формат і зазвичай мають розширення.cue. Вперше файли cue sheet зявилися у програмі CDRWIN. Тепер вони підтримуються багатьма про ...

                                               

Exif

Exchangeable image file format - стандарт, що визначає формат опису допоміжної метаінформації для файлів зображень, звуку, і який використовується цифровими камерами, сканерами й іншими системами, що оброблюють звукові файли та файли зображень, з ...

                                               

ID3

ID3 - формат метаданих. Найбільш часто використовується разом з аудіоформатом MP3. Містить дані про назву трека, альбому, ім’я виконавця тощо. Ця інформація може використовуватись, наприклад, програвачами мультимедіа для відображення відомостей п ...

                                               

MARC

Уперше програма MARC Ⅰ була розроблена Бібліотекою Конгресу США у 1965 - 1966 роках з метою отримання даних каталогізації в машиночитній формі. Аналогічна робота виконувалась у Великій Британії Радою з Британської національної каталогізації для з ...

                                               

MARC21

MARC 21 - обєднання форматів USMARC та CAN/MARC. MARC 21 представляє собою комплекс спеціалізованих форматів: для публічної інформації. для бібліографічних даних; дані про фонди; для класифікаційних даних; для авторитетних даних; MARC 21 дозволяє ...

                                               

Type code

Type code - є єдиним механізмом для визначення формату файлу, що використовується в класичних версіях Mac OS. Код типу складається з чотирьох байт. Наприклад, кодом типу для виконуваного файлу є послідовність APPL. Ця послідовність зберігається н ...

                                               

UNIMARC

Формат UniMarc розроблено зі сприяння Міжнародної Федерації Бібліотечних Асоціацій і Установ у 1977 році для вирішення проблеми несумісності між різними національними МАРК-форматами. Головною метою було створення міжнародного МАРК-формату, який м ...

                                               

Експоненціальний запис

Експоненціальний запис - представлення дійсних чисел у вигляді мантиси і порядку. Зручний при представленні дуже великих і дуже малих чисел, а також для уніфікації їх написання. Число N = M ⋅ n p {\displaystyle N=M\cdot n^{p}}, де n p {\displayst ...

                                               

Коректурні знаки

Коректурні знаки - система умовних графічних знаків, які застосовують для розмітки оригіналів та виправлення різноманітних помилок в коректурних відбитках. Вони вказують на місце і характер виправлення помилок в тексті або ілюстративному матеріал ...

                                               

Мензуральна нотація

Слово "мензуральний" лат. mensurabilis, mensuratus букв. "розмірений" ; також figuratus "фігурований" в документах епохи завжди застосовувалося не до нотації, а до самої музики. Техніка ритмічної композиції і адекватна їй система письмової фіксац ...

                                               

Нотація

1. Нотація - система умовних позначень, прийнята в будь-якій галузі знань або діяльності. 2. Нотація - система графічних знаків, за допомогою яких здійснюється запис музики. 3. Нотація - у мовах програмування - сукупність умовних знаків у системі ...

                                               

Нотація Бекуса - Наура

Нотація Бекуса - Наура - це спосіб запису правил контекстно-вільної граматики, себто формою опису формальної мови. Саме її типово використовують для запису правил мов програмування та протоколів комунікації. У 50-х роках минулого сторіччя Джон Бе ...

                                               

Розширена нотація Бекуса - Наура

Розширена форма Бекуса - Наура є розширеною формою нотації Бекуса - Наура - метасинтаксичної нотації. Початково розроблена Ніклавсом Віртом, сьогодні вона існує в багатьох варіантах, перед усім - ISO-14977.

                                               

Список позначень у фізиці

Список позначень у фізиці включає позначення понять у фізиці з шкільного та університетського курсів. Також включені і загальні математичні поняття та операції для того, щоби уможливити повне прочитання фізичних формул. Для позначень фізичних вел ...

                                               

Транспонуючі музичні інструменти

Транспонуючі музичні інструменти - музичні інструменти, у яких реальна висота звуків не збігається з нотованою, відрізняючись від неї на певний інтервал вгору або вниз. Величина цієї різниці виражається у строї інструменту, який позначається відп ...

                                               

Ціпу

Ціпу - спосіб запису партії в сянці. Існують китайська і міжнародна нотації партій в сянці; в обох випадках кожен хід гравця записується чотирма символами. Китайська нотація сянці створювалася століттями; відомі кілька джерел ціпу XVI віку див. z ...

                                               

Musipedia

Musipedia являє собою пошукову систему для ідентифікації музичних творів. Це може здійснюватися через вибір теми, програвання на віртуальній клавіатурі фортепіано, відтворення ритму на клавіатурі компютера або введення коди Парсонса. Будь-хто мож ...

                                               

Portable Draughts Notation

Portable Draughts Notation - формат файлів, характерних для шашкових програм. В основі формату файлу.pdn лежить Portable Game Notation, формат файлу для збереження шахових партій. Формат. PDN використовується для запису шашкових партій, аналізу п ...

                                               

Portable Game Notation

Portable Game Notation - формат файлу для збереження шахових партій. Він був розроблений Стівеном Едвардсом в 1994 році, щоб полегшити обмін партіями між шаховими програмами. Формат PGN використовує символи з ASCII-кодування і складається з двох ...

                                               

Доксастична логіка

Доксастична логіка - тип логіки, предметом якої є розмірковування про віру. Термін доксастична походить від старогрецького слова δόξα, докса, що означає "віра". Типово доксастична логіка використовує позначення B x {\displaystyle {\mathcal {B}}x} ...

                                               

Ієрархічна часова память

Ієрархична часова память - це продиктована біологією технологія машинного інтелекту, розроблювана компанією Numenta. Первинно описану Джеффом Гокінсом з Сандрою Блейкслі в книзі 2004 року "Про інтелект", ІЧП натепер переважно використовують для в ...

                                               

Навчання з підкріпленням

Навчання з підкріпленням - це галузь машинного навчання, натхнена біхевіористською психологією, що вивчає питання про те, які дії повинні виконувати програмні агенти в певному середовищі задля максимізації деякого уявлення про сукупну винагороду. ...

                                               

Немонотонна логіка

Немонотонна логіка - це математична логіка, чия логічна імплікація відношень не є монотонною. Іншими словами, немонотонна логіка розроблена для охоплення та представлення виправданих висновків, тобто такого висновку, в якому міркування приходять ...

                                               

Система памяті-передбачування

Система памяті - передбачування - це теорія функціювання мозку, створена Джеффом Гокінсом, та описана в його книзі "Про інтелект" 2004 року. Ця теорія розглядає роль нової кори ссавців та її звязків із гіпокампами та таламусом у співставлянні сен ...

                                               

Теорія очікуваної корисності

В економіці, теорії ігор, теорії рішень - це теорія корисності в якій за допомогою невизначеності можна оцінити корисність блага з точністю до позитивного афінного перетворення.

                                               

Байронізм

Байронізм - літературна течія початку XIX ст., що виникла під впливом творчості англійського поета Дж. Г. Байрона, характеризується романтичним індивідуалізмом, розладом між поетом і суспільством, розчарованістю.

                                               

Бриф

Бріф - це угода між готовими до співпраці сторонами, у якій прописані та враховані всі основні параметри. По суті, під цим поняттям розуміється письмова форма договору, яка складається з технічних параметрів майбутнього проекту.

                                               

Властивість

Властивість - багатозначний термін, який, залежно від контексту, може означати: прояв у взаємодії із субєктом притаманної обєкту якості. відмінна особливість, характерна ознака обєкта.

                                               

Вчення

Вчення - сукупність тверджень в якійсь галузі знань. Те, що вивчають, чи те, чому навчають, теорія, доктрина, концепція. Кожне вчення як правило має усну і письмову складову. Наприклад у православї це Святий Переказ і Святе Писання. У більшості в ...

                                               

Генеральний підряд

Генеральний підряд - це умови постачання комплектного обєкта, відповідно до цієї умови постачальник бере на себе зобовязання з виконання всіх робіт і всього постачання, необхідних для того, щоб побудувати обєкт і здати його замовникові.

                                               

Державний діяч

Державний діяч - термін, який використовується щодо осіб, які посідають найвищі державі посади - президенти держави, голови уряду, члени уряду. визначні дипломати, а також найбільш визначні та впливові політики. Поняття часто використовується у с ...

                                               

Елемент

Елемент - нерозкладний компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який обєкт, повязаний певними відношеннями з іншими обєктами в єдиний комплекс. Звязок елементів системи позначають терміном "структура".

                                               

Етап

Етап - багатозначне українське слово іншомовного походження. Слово "етап" походить від французького etape і може в українській мові використовуватися як: 1. Частина, відрізок шляху дороги, дистанція, смуга наприклад: етап у спортивному змаганні, ...

                                               

Інкультурація

Інкультурація - процес входження індивіда в культуру, оволодіння етнокультурним досвідом. Основний зміст інкультурації полягає в засвоєнні особливостей мислення й дій, моделей поведінки, які становлять культуру. Інкультурацію слід відрізняти від ...

                                               

Інформатор

Інформатор - людина, що надає привілейовану або секретну інформацію іншій людині або організації. Зазвичай використовують у цій якості осіб, що належать до відносно непомітних, впроваджених у суспільство професій як-то священики чи таксисти; пред ...

                                               

Колеги

Колега - товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо. Особа тієї самої професії. Термін особливо поширений серед науковців, митців.

                                               

Комітет наукової термінології НАН України

Комітет наукової термінології НАН України - науковий організаційно-консультативний орган Національної академії наук України з питань наукової термінології. Утворений унаслідок реорганізації Комісії зі створення галузевих словників наукової термін ...

                                               

Консьєрж

Термін консьєрж має французьке походження, де в основні обовязки носіїв цієї професії спочатку входила охорона будинку замка, помістя, а також підтримування її в належному стані. В багатоквартирному житловому будинку квартира консьєржа знаходилас ...

                                               

Копія

Копія - точний список, точне відтворення, повторення чого-небудь. Точне відтворення картини, портрету або іншого твору мистецтва. Тверда копія документа, спец. - виведений на папір чи ін. аналогічний носій даних документ, оригінал якого зберігаєт ...

                                               

Купюра

Купюра - українське слово, яке може вживатися в різних значеннях Слово "купюра" походить від французького coupure, що буквально означає - розріз, поріз. Може використовуватися в двох значеннях: 1. Скорочення в тексті літературного, драматичного а ...

                                               

Меседж

Меседж - повідомлення, завуальоване повідомлення, іронія, звернення, попередження, сигнал, короткий зміст чогось, послання. Термін "меседж" в українському політичному лексиконі доволі новий. Запозичений з англійської, він перекладається як "повід ...

                                               

Науково-дослідне товариство української термінології

Науково-дослідне товариство украинської термінології - це українська установа в США, заснована в 1971 р. продовжує працю Інституту Української Наукової Мови при ВУАН у Києві, що в 30-х роках був заборонений радянською владою. Науково-дослідне тов ...

                                               

Постмінімалізм

Постмінімалізм - мистецтвознавчий термін, що увійшов в обіг на початку 1970-х років для опису особливої тенденції в різних сферах мистецтва, яка відштовхувалася від попереднього їй мінімалізму - як у прагненні розвинути його, так і навпаки подола ...

                                               

Ресепшн

Ресепшн, також рецепція, приймальня - спеціально умебльована зона частини приміщення при вході в офіс компанії, фірми, готелю та інших подібних закладів Зона ресепшн – це обличчя компанії, місце, куди насамперед звертається клієнт, що заходить в ...

                                               

Референт

Референт - особа, яка складає або читає де-небудь реферат. Референт лат. referens, referentis - термін, який визначає певний вид діяльності людини. Референт - службова особа, що є доповідачем, консультантом з певних питань Та ви тільки не перебіл ...

                                               

Сметана (мінералогія)

Сметана – у мінералогії - частина назв-синонімів деяких мінералів. Розрізняють: сметану залізну пухкий колоїдальний гематит. сметану вовчу вольфраміт,