ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392
                                               

Елаймент

Елаймент - поняття та система класифікації світогляду і типів поведінки персонажів у деяких рольових іграх. Завдяки популярності ігор, а також власній універсальності та логічності широко відома як серед любителів рольових ігор, а також частково ...

                                               

Картина світу

Картина свиту - складова світогляду, система образів обєктивної реальності, що існує в суспільній свідомості. Цілісна картина світу, що відображає його різні аспекти, а насамперед узагальнений образ соціального середовища, становить вихідну умову ...

                                               

Клаптева релігія

Клаптева релігія - концепт у соціології релігії, запропонований американським соціологом Робертом Вазноу. Зміст клаптевої релігії полягає в тому, що людина формує унікальний релігійний світогляд, використовуючи елементи з різних традицій, іноді т ...

                                               

Міфологічний світогляд

Міфологичний світогляд засновано на емоційно-образному і фантастичному ставленні до світу. У міфі емоційний компонент світогляду переважає над розумними поясненнями. Міфологія виростає насамперед зі страху людини перед невідомим і незрозумілим - ...

                                               

Парадигма (значення)

Парадигма - у загальному значенні - теоретико-методологічна модель. Парадигма - у мовознавстві вся сукупність форм слів, що утворюють лексему, а також зразок, схема словозміни. Парадигма речення - система форм структурної схеми речення, у якій ви ...

                                               

Патерналістський консерватизм

Патерналистський консерватизм - відгалуження консерватизму, що відбиває ідею того, що спільноти функціонують і розвиваються взаємозалежно, і що люди всередині них мають зобовязання одне перед одним. Особлива увага віддається зобовязанням привілей ...

                                               

Політичний спектр

Політичний спектр - це система для характеристики та класифікації різних політичних позицій по відношенню один до одного на декількох геометричних осях, що представляють незалежні політичні виміри. Політичний спектр зазвичай включає ліво-правий в ...

                                               

Протеїзм

Протеїзм - прагнення до самовдосконалення, до пізнання законів розвитку природи і суспільства, до постійної зміни своєї духовної сутності. Тип світогляду, що склався до початку XXI століття і відкриває собою третє тисячоліття. Протеїзм - це усвід ...

                                               

Релігійний досвід

Релігійний досвід - субєктивний життєвий досвід зустрічей з вищою реальністю, відчуття присутності безмежної таємниці в житті людини, відчуття залежності від божественної сили або від невидимого стану речей, почуття провини і страху перед божим с ...

                                               

Світогляд (журнал)

Світогляд - науково-популярний журнал. Видається українською мовою. Заснований у 2006 році. Засновники: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N III80-60Р від 25.04.2 ...

                                               

Світогляд у Dungeons & Dragons

У рольовій системі Dungeons & Dragons існує параметр "світогляд", що відображає етичні та моральні норми персонажа. При створенні персонажа гравець вказує його світогляд, а не ігровим персонажам світогляд визначає ігровий майстер. Світогляд вплив ...

                                               

Світський гуманізм

Світський гуманізм - світогляд, в основі якого лежить атеїстичне мислення, що заперечує існування будь-яких вищих сил та будь-яких духовних реальностей. Секулярний гуманізм визнає матеріальну природу й соціальну природу людини, але заперечує духо ...

                                               

Універсологія

Універсологія міждисциплінарне знання про причинно-системну будову світу, про універсальні закономірності явищ і процесів, а також про системний спосіб логічного мислення, як необхідний елемент розвитку людини. Універсологія - як міждисциплінарни ...

                                               

Скептицизм

У повсякденному використанні скептицизм може означати таке: сумніви щодо певного явища чи існування або властивостей певного обєкту, метод судження, що засновується на неприйнятті передчасних висновків. У філософії скептицизм означає одну з насту ...

                                               

Акаталепсія

Акаталепсія - у філософській традиції античного скептицизму - усвідомлення непізнаваності світу і власного незнання про нього; термін на позначення духовного стану людини, в якому вона, з огляду на сумнівність усіх знань, уникає будь-яких ствердн ...

                                               

Бритва Оккама

Не треба примножувати сутності без потреби Бритва Оккама - принцип логіки, який приписують середньовічному філософу-схоласту Вільяму з Оккама. Принцип стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно. Одне з формулювань сам ...

                                               

Розумний (обґрунтований) сумнів

Доведення поза розумним сумнівом є стандартом доведення, необхідним для визнання особи винною у більшості правових систем зі змагальним судовим процесом. Особливо поширений у країнах загального права. Загалом прокурор несе тягар доведення вини і ...

                                               

Трактат атеології

"Трактат атеологии" - книга відомого французького філософа Мішеля Онфре, що вийшла 2005 року. Розійшлась тиражем 500 тисяч примірників. Назва є відсиланням до незакінченої багатотомної праці Жоржа Батая "Сума атеології". У своїй книзі Онфре виход ...

                                               

Фолк-гісторі

Фольк-хісторі - узагальнена назва сукупності претендуючих на науковість літературно-публіцистичних праць та ідейно-теоретичних концепцій на історичні теми, створених, в основному, непрофесіоналами з позицій негаціонізму. Праці при цьому не є наук ...

                                               

Чайник Рассела

Чайник Рассела, який іноді називають Небесним Чайником або Космічним чайником або Бертрановим чайником, цю аналогію вперше використав філософ Бертран Рассел з наміром спростувати неспростовні твердження релігії. Чайник Рассела дотепер згадується ...

                                               

Кінетична теорія

Кінетична теорія - теорія, що пояснює властивості ідеального газу, в основі якої лежать такі припущення: - газ є ідеальним; - молекули газу мають нехтувально малі розміри, невпинно рухаються і пружно вдаряються одна в одну чи в поверхню; - середн ...

                                               

Космічний плюралізм

Космічний плюралізм, як гіпотеза існування безлічі, крім Землі, світів, є свого роду протилежністю гіпотезі унікальності Землі. Вперше це абстрактне допущення виникає в роботах Анаксимандра 610 р. до н. е. - 546 р. до н. е. У наступні століття ід ...

                                               

Медіазалежність

Модель медіазалежності вперше введена М. Л. де Флером і Сандрою Белл-Рокеш описує відносини між інформаційною системою і системою соціальною. Вона визначає залежність між медіа і людиною як "відносини, в яких потенціал людей для досягнення своїх ...

                                               

Метод аналізу розмірностей

Метод аналізу розмірностей - метод можна розглядати як віртуальний аналог фізичного моделювання процесу, але за допомогою засобів розмірностей фізичних величин. Суть методу полягає в тому, що з параметрів, які характеризують систему, складається ...

                                               

Міждержавність

Міждержавність, або Інтерговерменталізм - це політичний науковий термін, що стосується теорії регіональної інтеграції, запропонованої Стенлі Гоффманом. Згідно з його трактуванням, головними факторами інтеграції вважається діяльність держав та нац ...

                                               

Невидима рука ринку

"Невидима рука ринку" - метафоричний опис здатності ринків до саморегулювання за допомогою цін. Авторство ідеї належить шотландському економісту XVIII ст., засновнику сучасної економічної теорії Адаму Сміту. Адам Сміт вбачав за невидимою рукою не ...

                                               

Пояснення

Пояснення - це набір тверджень, зазвичай побудованих для опису набору фактів, який пояснює причини, контекст і наслідки цих фактів. Цей опис фактів може встановлювати правила або закони і може пояснювати існуючі правила або закони щодо будь-яких ...

                                               

Пояснювальна сила теорії

Пояснювальна сила - це здатність теорії повно і точно описувати власний обєкт. Одним з головних критеріїв пояснювальної сили є передбачальна сила, тобто вважається, що з двох теорій зі спільним обєктом більшу пояснювальну силу має та, в рамках як ...

                                               

Теорії інтелекту

Тема інтелекту лишається однією з найсуперечливіших у психології, адже науковці досі не дійшли згоди щодо стандартного визначення інтелекту. Дехто вважає інтелект єдиною здібністю людини, дехто - сукупністю талантів, навичок і здібностей. Однак б ...

                                               

Теорія БКШ

Теорія Бардіна - Купера - Шріффера, відоміша під скороченою назвою теорія БКШ - мікроскопічна теорія надпровідності. Вона вперше дала принаймні якісне пояснення відсутності опору надпровідників при низьких температурах, виходячи з квантових власт ...

                                               

Теорія В. Шарпа

Теорію співвідношення ризику і доходу інвестицій у цінні папери в 1960-х роках розвиває Вільям Шарп. Він уводить у наукову термінологію кілька важливих категорій. По-перше, Шарп розділив загальний ризик інвестицій у цінні папери на дві частини: р ...

                                               

Теорія Доу

Теорія Доу - теорія, що описує поведінку цін акцій в часі. У основі теорії лежить серія публікацій Чарльза Доу, американського журналіста, першого редактора газети "Wall Street Journal" і одного із засновників компанії "Dow Jones and Co". Вже піс ...

                                               

Теорія керування

Теорія керування - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і обєктами. Теоретичним підґрунтям теорії керування є кібернетика і теорія інформації. Суть теорії керування: на основі системного аналізу обєкта керування ОК с ...

                                               

Теорія подібності

Теорія подібності спирається на вчення про розмірність фізичних величин і служить науковою основою моделювання, як методу пізнання і дослідження різних обєктів, в якій основну роль відіграє метод аналогій, тобто схожості обєктів за деякими ознака ...

                                               

Теорія правди Тарського

Теорія Тарского - це не філософська, а логічна теорія. Однак у силу специфічності предмета, з яким вона має справу, значення даної теорії вийшло далеко за рамки логіки. Після її створення виник цілий ряд питань, що стосуються можливості її застос ...

                                               

Теорія регіонального розвитку

Теорія регіонализму - сучасна географічна теорія, тісно повֹ’язана з атрибутами географічної науки, являє собою сукупність філософських, загальнонаукових та географічних уявлень про розвиток залежно від регіонів. Сьогодні ця теорія набула міждисц ...

                                               

Теорія розвязання винахідницьких задач

Теорія розвязку винахидницьких задач) - методика творчості в галузі винахідництва розроблена Генріхом Альтшулером. Автор методики формалізував процес винахідництва й представив його у вигляді алгоритму. Згідно з Альтшулером, винахідництво полягає ...

                                               

Теорія систем

Теорія систем - спеціально-наукова і логіко-методологічна концепція дослідження обєктів, які є системами. З розвитком системології теорія систем набула необхідної уніфікації та універсальності, вичерпної однозначності та завершеності. До цілей до ...

                                               

Теорія соціальної дезорганізації

Теорія соціальної дезорганізації – соціологічна теорія, що пояснює злочинність як наслідок соціального розшарування суспільства, звертає увагу на залежність психології злочинця від функціонування суспільства.

                                               

Трикутна теорія кохання

Трикутна теорія кохання - теорія кохання, розроблена психологом Робертом Стернбергом. В контексті міжособистісних стосунків, "трьома компонентами кохання, згідно з трикутною теорією, є близькість, пристрасть і зобовязання". Пристрасть - включає в ...

                                               

Абсурдизм

Абсурдизм - система поглядів, яка стверджує, що всі намагання людини пізнати сенс життя марні з огляду на те, що такого сенсу не існує. Загалом, це вчення є повязане з екзистенціалізмом, але їх не слід плутати. Власне термін "абсурдизм" вперше вж ...

                                               

Августинізм

Августинизм - течія в християнській філософії, заснована богословом святим Августином. Основні риси: Спасіння за Божою волію, а не через власні заслуги. Застосування платонізму та неоплатонізму до християнського віровчення; Уявлення о людині як д ...

                                               

Аверроїзм

Аверроизм - філософське вчення середньовічного арабського мислителя Аверроеса та його послідовників. Аверроес продовжував матеріалістичну тенденцію філософії Аристотеля, утверджував вічність і нествореність матерії і руху, заперечував безсмертя д ...

                                               

Агностицизм

Агностицизм) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть обєктивної дійсності - не осягається або, ...

                                               

Академія Платона

Академія Платона - давньогрецька філософська школа, заснована бл. 387 до н. е. Платоном поблизу Афін. Спираючись на обєктивний ідеалізм Платона, боролася проти античного матеріалізму.

                                               

Акосмізм

Акосмізм - філософське та теологічне вчення про нікчемність навколишнього світу; заперечення реальності фізичного світу як ілюзорного. Акосмізм в найбільш чистому вигляді зустрічається в індійській філософії, в веданті. Гегель називав акосмізмом ...

                                               

Александрійська школа

Александрийська школа - одна із шкіл еллінського мистецтва. Існувала в Стародавньому Єгипті за правління династії Птолемеїв. Школа названа за головним художнім центром еллінського Єгипту - Александрії. На ранньому етапі кінець IV - середина III д ...

                                               

Аналітична філософія

Аналітична філософія - два повязані між собою напрями у філософії: логічний позитивізм та, як його суттєво видозмінене продовження, - лінгвістична філософія. Лінгвістичну філософію можна розглядати як певне відгалуження від логічного позитивізму, ...

                                               

Антимодернізм

Антимодернизм - філософія критики та ідейна позиція скерована проти модернізації та її центральних аспектів: сучасної технології, індустріалізації, капіталізму, емпіризму та економічної глобалізації. Близькою концепцією є критика розвитку. Антимо ...

                                               

Антисцієнтизм

Антисцієнтизм - філософсько-світоглядна позиція, супротивна сцієнтизму, що полягає в критичному ставленні до науки, її положенню в культурі і її можливостей пізнання, розрізняється по мірі критичності від помірного ставлення до ворожого. Концепці ...