ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389
                                               

Назарейці

Назарейці, або назареї, офіційно "Союз святого Луки", - угруповання німецьких та австрійських художників-романтиків XIX століття, які намагалися відродити манеру майстрів Середньовіччя та Раннього Ренесансу. Відомі полотнами на християнські, істо ...

                                               

Наївне мистецтво

Наївне мистецтво - один з напрямків примітивізму XVIII–XXI ст., що включає як самодіяльне мистецтво, так і образотворчі роботи художників-самоучок.

                                               

Натуралізм (живопис)

Натуралізм - - пізній етап розвитку французького реалістичного живопису, що припав на 1870-і роки. Натуралістами називали колишніх художників-академістів, які прагнули якомога більш точно, фотографічно закарбувати сучасну дійсність, зокрема, повс ...

                                               

Натуралізм (мистецтво)

Натурализ, веризм - напрям у літературі й мистецтві, що набув поширення на межі 19 - 20 століття і характеризувався настановами на фотографічно точне відображення дійсності та осмислення особистості крізь призму її біологічної і соціальної зумовл ...

                                               

Нео-гео

Нео-гео - неогеометричний концептуалізм, - один з напрямків в абстрактному мистецтві ХХ століття. Стиль нео-гео виник в американському мистецтві на початку 80-х років і часто розглядається як продовження традицій не так класичної геометричної абс ...

                                               

Необароко

Як стилістичний напрям мав відносно невеликий термін існування. Мав кілька фаз розвитку і різні регіональні варіанти. У порівнянні з іншими неостилями XIX ст. див. також Історизм стиль необароко відбився в архітектурній практиці менш визначено і, ...

                                               

Неогрек

Неогрек, також Грецьке відродження - архітектурний стиль, який виник у 1820-х роках, заснований на поверненні до класичних грецьких зразків. Відрізняється від архітектури класицизму підкреслено археологічним, детальним підходом до відтворення гре ...

                                               

Неоекспресіонізм

Неоекспресіонізм - напрямок у сучасному мистецтві, що виник у європейських країнах в кінці 1970-их років як реакція на концептуальне і мінімалістське мистецтво, як прояв постмодернізму. Неоекспресіоністи повернули в мистецтво образність, фігурати ...

                                               

Неоімперсіонізм

Неоімпресіонізм - течія в західноєвропейському живопису кінця XIX - початку XX століть, представники якої розвивали субєктивістські тенденції імпресіонізму, намагалися обґрунтувати й надати методичного характеру прийомам розкладання складних тоні ...

                                               

Неоімпресіонізм

Неоімпресіонизм - течія в живописі. Неоімпресіонізм виник у Франції наприкінці XIX ст. Неоімпресіоністи використовували відкриття наукового кольорознавства й оптики для створення своїх картин, застосовували прийоми розкладання складних тонів на ч ...

                                               

Неокласицизм

Неокласицизм - стиль у світовому мистецтві та архітектурі кінця 18 - початку 19 ст. Назва неокласицизм використовується для того, щоб відрізняти цей стиль від спорідненого з ним класицизму кінця 17 ст. Хронологічно неокласицизм слідує за рококо і ...

                                               

Неопластицизм

Неопластицизм - течія в мистецтві Голландії 20 століття, що пропагує "чисту" геометризовану форму. Це поняття було введене Пітом Мондрианом для визначення напряму в абстрактному мистецтві що проіснувало в 1917–1928 роках в Голландії і сполучало х ...

                                               

Неореалізм (література)

Неореализм - стильова течія в українській літературі і світовій літературі початку XX ст., яка розвинулася з класичного реалізму. Не сприйнявши наслідувального принципу "зображення життя у формах життя", неореалісти визначали свій концептуальний ...

                                               

Неоренесанс

Неоренесанс - один із історичних стилів середини 19 ст. Звичайно, не виступав в чистому вигляді, а як суміш з необароко і мав короткий термін існування.

                                               

Неоромантизм

Неоромантизм - умовна назва естетичних тенденцій, що виникли в світовій культурі, зокрема в літературі, живописі та музиці, який традиційно повязують з модерністськими реакціями на позитивізм і натуралізм наприкінці 19 – на початку 20 ст. Течія р ...

                                               

Неосюрреалізм

Неосюрреализм або Нео-сюрреалізм - художній напрям, який зображує складну сукупність снів, підсвідомих, примарних та божевільних видінь, комбінації ірраціональних форм та просторів. Цей термін було дано руху відродження широко відомого сюрреалізм ...

                                               

Неформальне мистецтво в СРСР

Неформальне мистецтво в СРСР, Андеграунд в образотворчому мистецтві - невизнане мистецтво в СРСР, котре ідеологи комуністичного режиму та компартія повязували з впливами ворожого буржуазного митецтва та вважали занепадницьким та шкідливим для рад ...

                                               

Нова речевість

Нова речевість, також нова обєктивність, нова предметність, нова матеріальність - художня течія в Німеччині 1920-х років, що охопила живопис, літературу, архітектуру, фотографію, кіно, музику.

                                               

Новеченто

"Новеченто" - італійська мистецька група; художній рух в Італії в першій половині 20 ст.;стиль образотворчого мистецтва, характерний для фашистської Італії; літературний рух в Італії другої половини 20-х. Засновницею "Новеченто" була Маргеріта Са ...

                                               

Образотворче мистецтво 19 століття

В образотворчому мистецтві XIX ст. на перше місце висувається живопис. У ньому знайшли відображення і класицизм, і романтизм з реалізмом, і декаданс. Провідною країною в художньому житті Європи, як і в літературі, залишалася Франція.

                                               

Орієнталізм (мистецтво)

Орієнталізм) - течія переважно в західноєвропейському мистецтві в 19 ст. Течія ґрунтувалась на нереальних, поверхнево сприйнятих явищах неєвропейської культури як екзотика, з нелогічним використанням лише елементів арабо-мусульманської культури і ...

                                               

Паризька школа

Паризька школа - умовна назва художників і скульпторів головно єврейського походження, що працювали в Парижі у 1900 - 1960-х роках і ніколи не були єдиним угрупованням з єдиною ідейною художньою патформою.

                                               

Пасеїзм

Пасеїзм - відчуття часу, при якому минуле відчувається як реальність, яка, накопичуючись, просувається вперед. Умовне позначення напрямку в мистецтві на початку XX століття. Пасеїзм позначає пристрасть до часів, які пройшли, і байдуже ставлення д ...

                                               

Північний маньєризм

Північний маньєризм - важливий і значущий напрямок західноєвропейського мистецтва, що виник трохи пізніше за маньєризм італійського зразка, але мав довший термін існування і якісно підняв рівень мистецтва у низці країн, розташованих за Альпами.

                                               

Поп-арт

Поп-арт - напрям в образотворчому мистецтві 1950–1960-х років, що виник як реакція на абстрактний експресіонізм та використовує образи продуктів вжитку. Образ, запозичений у масовій культурі, переміщується в інший контекст: виявляються інформацій ...

                                               

Постімпресіонізм

Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві. Виник у 1880-х роках. Художники цього напрямку не дотримувалися тільки зорових вражень, а прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. ...

                                               

Постколоніалізм

Постколоніализм, постколоніальна теорія - напрям мислення в філософії, теології, політології, історії а також літературі, починаючи з другої половини XX століття, спрямований на осмислення наслідків колоніального правління. Як ідейна течія, постк ...

                                               

Прецизіонізм

Прецизіонизм - недовгий, за терміном існування, стилістичний напрям малярства Сполучених Штатів, що існувавміж двома світовими війнами 1914 - 1918 та 1939 - 1945 роками.

                                               

Примітивізм

Примітивізм - художня стилістика, для якої характерні спрощені, зазвичай пласкі, форми, локальні, чисті кольори, відсутність повітряної перспективи та інших ознак академізму; тенденція в мистецтві, яка виникла наприкінці 19-го - початку 20-го сто ...

                                               

Пуантилізм

Пуантилизм - стиль в живописі, що належить до постімпресіонізму. Розквіт пуантилізму припадає на період між 1889 та 1910 роками. Визначними представниками пуантилізму були такі художники, як Жорж Сера, Поль Сіньяк, Анрі Кросс, Тео ван Рейссельбер ...

                                               

Реалізм

Реализм - стиль і напрям у мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму. Термін "реалізм" вперше вжив французький літературний критик Жуль ...

                                               

Реалізм (мистецький рух)

Реалізм - мистецький рух, що полягав в якомога більш точній і обєктивній передачі дійсності, згідно з якою завдання мистецтва полягає в відображенні всіх сторін буття, а не лише його ідеалізованого представлення. Термін введений французьким літер ...

                                               

Революційний класицизм

Революцийний класицизм - історично короткий період розвитку французького варіанту класицизму в роки французької революції 1789 - 1793 років, що відобразив ідеали буржуазної революції. Існував близько десяти років. Його розвиток був насильницькі о ...

                                               

Ретро

Ретро - достатньо абстрактний художньо-історичний термін, що застосовується для опису різних категорій старих речей, що мають деяку культурну і/або матеріальну цінність, і, як правило, нечасто зустрічаються в сучасному повсякденному житті з його ...

                                               

Рококо

Рококо - галантний, реверсований стиль щодо бароко, що в другій половині XVIII століття дійшов до України - до Києва, Львова у 1760 - 1770-тих pp. Творчим рушієм доби рококо у всіх ділянках культури було еспрі на противагу чуттєвості чи рації кла ...

                                               

Романська фреска Вхід Господній у Єрусалим

Невелика християнська церква висвячена на честь Сан Бауделіо в поселенні Берланга була вибудована у 11 столітті. Приблизно через сто років вона була прикрашена фресками. Розрізняють два збережених цикли стінописів. Верхні частини стін були присвя ...

                                               

Романське мистецтво

Романське мистецтво також Романіка - стиль та однойменна епоха у мистецтві середньовічної Європи від дороманики до готики; охоплює живопис, скульптуру і архітектуру. Хронологічно у різних частинах Європи її генезис та панування відрізняється - у ...

                                               

Російський імпресіонізм

Російський імпресіонізм - національний варіант мистецького напрямку 19-20 століть. Мав відображення в живописі, найменше в російській скульптурі та музиці.

                                               

РУБ (група)

"РУБ" - мистецько-ідеологічна група молодих митців, учнів О. Новаківського, постала 1932 у Львові, того ж року восени відбулася їх перша виставка, а 1933 вийшов мистецький альманах "Карби". Ядро групи творили імпресіоністи С. Луцик, А. Малюца, І. ...

                                               

Світ мистецтва (товариство)

Мистецьке життя в Російській імперії наприкінці 1890-х років ускладнилося і набуло барвистості і неоднозначності. На авансцену мистецького життя вийшла нова генерація митців, розчарована в офіційно підтриманому академізмі і з критичним ставленням ...

                                               

Сентименталізм

Сентиментализм - напрям у європейській літературі та мистецтві другої пол. 18 ст. Назва виникла від незавершеного роману "Сентиментальна подорож Францією та Італією" Лоренса Стерна.

                                               

Син-ханга

Розбурхане мистецьке життя Японії початкових десятиліть 20 ст. характеризувалось палкими дискусіями і не менш напруженими пошуками. Одні митці наполягали на швидкому засвоєнні мистецького досвіду Західної Європи і США, як це робилось в промислово ...

                                               

Сонячне мистецтво

Сонячне мистецтво - напрям сучасного мистецтва, яке обєднує нові технології, здатні збирати і використовувати сонячну енергію. Твори сонячного мистецтва пропонують задіяти ресурси і можливості, які до сих пір не використовувалися в області мистецтва.

                                               

Соц-арт

Соц-арт - один з напрямків постмодерністського мистецтва, що виник в СРСР у 1970-х роках у рамках так званої альтернативної культури. Соц-арт характеризується протистоянню державної ідеології того періоду. Соц-арт виник як пародія на офіційне рад ...

                                               

Стиль (група)

До кола засновників належать художники Тео ван Дусбург, Піт Мондріан, Барт ван дер Лек, архітектори Якобус Ауд, Ян Вілс та Роберт вант Хофф, скульптор Жорж Вантонгерло і поет Антоні Кок. Пізніше до них приєдналися Джино Северіні, Ганс Арп, Герріт ...

                                               

Супрематизм

Супрематизм - напрям авангардного мистецтва, безпредметність, абстрактний геометризм, що виник на початку XX століття. Зачинателем вважається К. Малевич. Напрям вийшов від кубізму і футуризму, він знайшов застосування в урбаністиці, плакаті і гра ...

                                               

Сучасне мистецтво

Сучасне мистецтво - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття - модернізму і пост ...

                                               

Сюрреалізм

Сюрреализм - напрям у мистецтві XX століття, якому властиві звернення до підсвідомих образів, звільнення від панування раціонального мислення, використання оптичних ілюзій та парадоксальне поєднання форм. Виник після Першої світової війни у Франц ...

                                               

Тінгатінга

Тінгатінга, Тінга-тінга, тінга - стиль живопису і наївного мистецтва загалом, який розвинувся у другій половині 20-го століття в районі Ойстер Бей в Дар-ес-Саламі і пізніше поширився на всю Східну Африку. Названий на честь засновника стилю, танза ...

                                               

Тоїзм

Тоїзм - це напрямок в сучасному мистецтві, що зародився в 1990-х роках в Еммені. Слово відображає грайливий характер твору і його філософію. Суфікс "їзм" відсилає до рухів, які існують в світі мистецтва та релігії. Проте, тоїзм є серйозним напрям ...