ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382
                                               

Еггогологія

Еггогологія - вивчення недокументованих можливостей мікрокалькуляторів та поведінки обчислювальної машини при навмисному створенні помилок у програмах та даних. Програмовні мікрокалькулятори типу "Электроника" Б3-34, МК-54, МК-56, МК-61, МК-52 пі ...

                                               

Математичний софізм

Математичний софізм - це хибне математичне твердження з прихованою помилкою в математичних міркуваннях. Софізм - хибне висловлювання, яке за поверхневого розгляду здається правильним. Розвязати софізм - означає знайти помилку в міркуваннях, за до ...

                                               

Метод проб і помилок

Метод спроб і помилок тику) - є вродженим методом мислення людини. Також цей метод називають методом перебору варіантів. Метод спроб і помилок - це форма навчання, описана психологом Едвардом Торндайком у 1898 р., заснована на закріпленні випадко ...

                                               

Обмовка за Фрейдом

Обмовка за Фрейдом - обмовка, здійснена внаслідок втручання несвідомого приглушеного бажання. Явище було описано Зигмундом Фрейдом в дослідженні "Психопатологія повсякденного життя". Разом з незначними несвідомими одруками й машинальними діями ох ...

                                               

Одрук

Одрук або друкарська помилка або описка - це помилка, зроблена під час набирання друкованого тексту. Історично одруками називали хиби під час ручного друку. Термін включає будь-які хиби, що викликані механічними помилками або ненавмисним зісковзу ...

                                               

Помилки першого і другого роду

Помилки першого роду та помилки другого роду - поняття математичної статистики та її прикладних застосувань, які виникають під час перевірки статистичних гіпотез. Дані поняття часто використовуються в різних галузях науки і техніки, коли йдеться ...

                                               

Помилка

Помилка - невідповідність між двома групами обєктів, один з яких є еталоном, а другий - чимось, що має місце в дійсності. Помилки трапляються у всіх сферах людської діяльності. Для аналізу помилок похибок вимірювань розроблені теорія ймовірностей ...

                                               

Похибка Еббе

Похибка Еббе - описує зростання кутової похибки з відстанню. Названа на честь Ерста Еббе, також називається синусною похибкою. Наприклад, коли хтось вимірює точку, яка віддалена на один метр в напрямі 45 градусів, кутова похибка на один градус ві ...

                                               

Хибно позитивні та хибно негативні

Хибно позитивне - це помилка в бінарній класифікації, в якій результат тесту неправильно вказує на наявність якогось стану, такого як захворювання, в той час як цього захворювання немає, тоді як хибно негативне - це протилежна помилка, коли резул ...

                                               

Icinga

Icinga - вільна система моніторингу компютерних систем і мереж, яка являє собою форк системи моніторингу Nagios, що відокремився в початку травня 2009 року внаслідок конфлікту незалежних розробників з підприємством Nagios Enterprises. Сирцеві тек ...

                                               

Monitorix

Monitorix - система компютерного моніторингу, призначена для наочного стеження за роботою різноманітних сервісів, наприклад, моніторингу температури CPU, навантаження на систему, мережевої активності і чуйності мережевих сервісів. Управління сист ...

                                               

Nagios

Nagios - програма моніторингу компютерних систем і мереж. Призначена для спостереження, контролю стану обчислювальних вузлів і служб, оповіщення адміністратора, якщо якісь із служб припиняють свою роботу.

                                               

Pandora FMS

Pandora FMS - система моніторингу, призначеної для відстеження продуктивності і проблем з роботою сервісів у великих мережах. Підтримується як віддалений моніторинг з використанням SNMP, мережевих запитів і WMI-перевірок, так і збір інформації че ...

                                               

Zabbix

Zabbix - вільна система моніторингу служб і станів компютерної мережі. Zabbix складається з трьох базових компонентів: фронтенда для організації управління системою. агентів для здійснення перевірок на стороні зовнішніх хостів; сервера для коорди ...

                                               

Структура

Структура - це характеристика складу та просторова картина складу обєкта, речовини взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозвязок складових частин обєкта, внутрішня будова. Структура також може стосувати ...

                                               

Гетерогенна система

Гетерогенні системи - фізико-хімічні системи, що складаються з двох або кількох фаз, наприклад, система: "лід - вода - водяна пара" - гетерогенна система з трьох фаз.

                                               

Заголовок

Заголовок - окреме слово, речення, словосполучення або комбінація інших символів, що передують фрагменту тексту, позначаючи його назву. При наявності комплексних текстів, заголовок може бути багаторівневим, називаючи як весь текст, так і його окр ...

                                               

Ієрархія

Ієрархія, також єрархія та гієрархія - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні звязки - відносини субординації. У ширшому розумінні слова ...

                                               

Оптимальна підструктура

Оптимaльна підструктyра - В інформатиці, задача має оптимальну підструктуру, якщо її оптимальній розвязок можна ефективно одержати з оптимальних розвязків її підзадач. Оптимальність підстуктури визначає застосовність динамічного програмування та ...

                                               

Структура тексту

Структура тексту - поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку. Структура є природною властивістю тексту, це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність.

                                               

Структуралізм

Структурализм - методологія гуманітарних наук, яка намагається аналізувати певну специфічну галузь, наприклад, міфологію, як складну систему взаємоповязаних частин. Цей підхід виник в лінгвістиці завдяки роботам Фердинанда де Сосюра. Французькі і ...

                                               

Ультраструктура

Ультраструктура - найдрібніші електронно-мікроскопічні структурні елементи. Термін застосвується в різних галузях науки.

                                               

Форма предмету

Форма - взаємне розташування кордонів предмета, обєкта, а також взаємне розташування точок лінії. Форма предмета, разом з кольором, розмірами, освітленістю і іншими факторами впливає на зовнішній вигляд предмета. В геометрії дві фігури вважаються ...

                                               

Цілісність

Цілісність - внутрішня єдність, повязаність усіх частин чого-небудь, єдине ціле. В інформаційній системі - стан даних або інформаційної системи, в якій дані та програми використовуються встановленим чином, що забезпечує: стійку роботу системи; ав ...

                                               

DIKW

DIKW Мудрість додає "коли" умови використання Як така концепція DIKW є моделлю для розуміння важливості і обмежень понятійної роботи. Основні області використання моделі: Інформатика Управління знаннями

                                               

Воєнна біосферна катастрофа

Воєнна біосферна катастрофа - ядерна катастрофа, глобальні екологічні наслідки застосування зброї масового знищення. До нинішнього часу при аналізі глобальних екологічних наслідків беруться до уваги понад 10 сценаріїв ядерної війни, серед яких ос ...

                                               

Європейсько-азійський транспортний коридор

Європейсько-азійський транспортний коридор - один із найважливіших геополітичних проектів початку 21 ст., головною метою якого є розбудова геостратегічних комунікативних звязків між двома частинами материка Євразія - Азією та Європою. Основним ін ...

                                               

Гіперган

Гіпергани - це гіпотетичний клас екстремально сильних тропічних циклонів, які могли б сформуватися, якщо температура океану досягне 50 °C, що на 15 °C вище, ніж коли-небудь зафіксована найвища температура сучасних океанів, що у свою чергу може бу ...

                                               

Гола сингулярність

Гола сингулярність - гіпотетичне поняття загальної теорії відносності, що означає гравітаційну сингулярність без горизонту подій. У класичній чорній дірі в сингулярності сила гравітації настільки велика, що світло не може покинути горизонт подій ...

                                               

Гравітаційна сингулярність

Гравітаційна сингулярність - точка у просторі-часі, через яку неможливо гладко продовжити геодезичну лінію, що входить до неї. У таких областях стає непридатним базове наближення більшості фізичних теорій, в яких простір-час розглядається як глад ...

                                               

Ефір (фізика)

Ефір або Етер - гіпотетичне середовище, матеріал, через який протягом XIX століття, науковці пояснювали розповсюджування електромагнітних хвиль і гравітаційної взаємодії.

                                               

Ньютоній (елемент)

Ньютоній - гіпотетичний найлегший хімічний елемент, існуванням якого Д. І. Менделєєв намагався пояснити хімічну природу світового ефіру.

                                               

Теплець

Теплець - гіпотетична невагома речовина, яка за уявленнями природознавців XVIII та початку XIX століть перетікала від теплого тіла до холодного, нагріваючи його. Відкриття першого закону термодинаміки встановило еквівалентність теплової та механі ...

                                               

Торсійне поле

Торсийні поля - фізичний термін, спочатку введений математиком Елі Картаном у 1922 році для позначення гіпотетичного фізичного поля, що породжується крутінням простору. Назва походить від англ. torsion - кручення. Найпростішою з теорій, що вводят ...

                                               

Флогістон

Флогістон - в уявленнях хіміків XVIII ст. гіпотетична основа горючості, особлива невагома речовина, що нібито міститься в усіх горючих речовинах і вивільнюється з них при горінні. Термін введений Йоганном Бехером і Георгом Шталем у 1703 році для ...

                                               

Дарвінізм

Дарвінизм - учення і науково-філософська концепція, що ґрунтується на теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Термін "дарвінізм" був уперше застосований у квітні 1860 року Томасом Хакслі, коли в Вестмінстерському журналі Дарвін розмістив публікацію про ...

                                               

Автогенез

Автогенез - ідеалістична теорія в природознавстві, зосереджена переважно в біологічних науках, що пояснює еволюцію організмів внутрішніми нематеріальними факторами. Автогенез заперечує успадковування корисних ознак і природний добір, стверджуючи ...

                                               

Антагоністична плейотропія

Антагоністична плейотропія - теорія, що описує один з механізмів виникнення старіння з еволюційної точки зору. Строго говорячи, термін "антагоністична плейотропія" означає приклад плейотропії, тобто кількох різних фенотипічних ефектів одного гену ...

                                               

Барамінологія

Барамінологія - одна з креаціоністських концепцій, згідно з якою серед живих істот виділяють "створені роди", відокремлені від інших за своїм походженням. Класифікаційні групи в рамках такої концепції називають барамінами. Термін "барамін" утворе ...

                                               

Еволюційна теорія номадичних генів В. А. Геодакяна

Еволюційна теорія номадичних генів була запропонована В. Геодакяном в 1996 р. Так само як і еволюційні теорії статі і асиметрії, номадична теорія генів заснована на принципі сполучених підсистем, які еволюціонують асинхронно. Теорії статі і стате ...

                                               

Еволюційно стабільна стратегія

Еволюційно стабільна стратегія - така стратегія, яка, бувши прийнята досить великим числом членів популяції, не може бути витіснена жодною іншою стратегією. Будь-яке відхилення від ЕСС зменшує шанси на виживання. Поняття еволюційно стабільна стра ...

                                               

Екологічний вакуум

Екологічний вакуум - явище, при якому за певних умов конкуренція відсутня або зведена до мінімуму. В екологічному вакуумі, або в сильно розрідженому середовищі, найкращою репродуктивною стратегією є максимальне вкладення речовини і енергії в розм ...

                                               

Жоффруїзм

Жоффруїзм - еволюційна концепція в біології, яка постулює, що причина еволюції - в доцільних і спадкових реакціях зародків організмів на зміни середовища. Названа за іменем Етьєна Жоффруа Сент-Ілера, який, розвиваючи в першій половині XIX столітт ...

                                               

Закон анатомічної кореляції

Закон анатомічної кореляції, закон Кювє, закон сформульований Ж. Кювє, згідно з яким спеціалізація окремого органу будь-якого тваринного організму до певного способу життя викликає відповідні модифікації інших органів того ж організму, що дозволя ...

                                               

Закон Копа - Депере

Закон Копа - Депере - концепція, висунута Е. Копом і Ч. Депере, згідно з якою у процесі еволюції філогенетичних гілок відбувається збільшення розмірів тіла організмів. Збільшення розмірів тіла, як правило, веде до підвищення активності організмів ...

                                               

Закон незворотності еволюції органічного світу

Закон незворотності еволюції органичного свиту - один з фундаментальних законів стратиграфії. Є базою для біостратиграфічного методу розчленування і кореляції осадових товщ.

                                               

Закон послідовного проходження фаз розвитку

Закон послідовного проходження фаз розвитку - фази розвитку природної системи можуть слідувати лише в еволюційно закріпленому порядку, звичайно від відносно простого до складного, як правило, без випадання проміжних етапів. Для прикладу, метаморф ...

                                               

Закон умов існування Кювє

Закон, сформульований Кювє одночасно з принципом кореляції. Говорить не стільки про пристосованість організмів до зовнішніх умов існування, скільки про взаємну функціональну пристосуваність окремих органів один до одного в цілісному організмі. Зг ...

                                               

Катастрофізм

Катастрофізм, Теорія катастроф - застаріла система уявлень про зміни живого світу в часі під впливом подій, що призводять до масового вимирання організмів. Теорія катастроф, очевидно, походить від стародавніх міфів про потопи. Людиною, що розроби ...

                                               

Квантова еволюція

Квантова еволюція - термін введений Дж. Сімпсоном для позначення особливої форми філетичної еволюції, що відбувається при переході даної популяції з однієї адаптивної вершини на іншу. При такому переході вона повинна перетнути певну адаптивну "до ...