ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 273
                                               

Craspedacusta sowerbii

Craspedacusta sowerbii - прісноводна медуза ряду лімномедуз. Інвазивний вид китайського походження, який зустрічається у прісних водоймах по всьому світу.

                                               

Potamopyrgus antipodarum

Природно вид був ендеміком Нової Зеландії. Він поширений у прісноводних річках та озерах Нової Зеландії та кількох дрібних островів. Проте починаючи з середини XIX століття молюск поширився у багатьох регіонах світу: Австралії з 1872 року, Європі ...

                                               

Астрагал донський

Життєва форма - гемікриптофіт. Багаторічна травяниста рослина 15-27 см заввишки, опушена білими волосками. Стебла вкорочені, пагони розеткові. Має каудекс і стрижневу кореневу систему. Листки складні, прикореневі, з 12-18 парами яйцеподібнодовгас ...

                                               

Бджолоїдка зелена

Довгий час бджолоїдку зелену, поширену в Євразії, відносили до політипного виду Merops superciliosus sensu lato - птаха, поширеного в Африці на південь від Сахари. Тому в літературі радянської доби та у виданнях недавнього часу бджолоїдку зелену ...

                                               

Галикт луганський

Галикт луганський luganicus Bluthgen, 1936) - рідкісний вид комах з ряду перетинчастокрилі, відомий у фауні України.

                                               

Грабельки Бекетова

Життєва форма - гемікриптофіт. Багаторічна травяниста рослина 15-30 см заввишки. Рослина білувата від короткого притисненого опушення. Стебла прямостоячі, гранчасті, розгалужені, часто червонясті. Листки - супротивні, довгочерешкові прикореневі л ...

                                               

Громовик донський

Життєва форма - гемікриптофіт. Напівкущик 10-35 см заввишки із численними квітконосними стеблами та неплідними пагонами. Стебла білуваті від притиснутого опушення з щетинок і волосків, густо улиснені. Листки ланцетні, з загорненими краями, густо ...

                                               

Дзвінець крейдяний

Дзвінець крейдяний, або дзвінець крейдовий - однорічна рослина родини вовчкових. Вузький ендемік, елемент так званої гісопової флори, близько споріднений із дзвінцем пізнім.

                                               

Еспарцет пісковий

Еспарцет пісковий, еспарцет піщаний, або донський, або дніпровський - багаторічна рослина родини бобових, поширений у помірній Євразії від Франції до Монголії та Сибіру. Вид занесений до Червоних книг Латвії та Естонії. Лікарська, кормова і медда ...

                                               

Їжачок вухатий

Їжачок вухатий, або їжак вухатий - ссавець роду Їжачок родини їжакові, мешканець степової смуги. Їжачок вухатий завдовжки 120–270 мм, хвіст 10–50 мм, вага ≈ 340 г, вуха довше половини довжини голови.

                                               

Козельці донецькі

Вид близький до Козельців донських Tragopogon tanaiticus Artemczuk. В деяких джерелах козельці донецькі розглядаються як синонімом козельців донських, або як їх ймовірний стабілізований гібрид з Козельцями українськими Tragopogon ucrainicus Artemcz.

                                               

Козельці донські

Вид близький до Козельців донецьких Tragopogon donetzicus Artemczuk. Останні в деяких джерелах є синонімом козельців донських, або їх ймовірним стабілізованим гібридом з Козельцями українськими Tragopogon ucrainicus Artemcz.

                                               

Ластовень донецький

Ластовень донецький - вид травянистих рослин з роду ластовень підродини ластівневих родини кутрових.

                                               

Ластовень жовтий

Травяниста багаторічна рослина 0.7-1.8 м завдовжки. Коріння численне, тонке, світло-буре. Стебла тонкі, виткі від середини, дворядно опушені широкими смугами коротких кучерявих волосків, які донизу стають більш рідкими до майже голих. Нижні дистк ...

                                               

Ластовень український

Ластовень украинський - багаторічна рослина підродини ластівневих родини барвінкових. Східнопричорноморський ендемік, регіонально рідкісний вид, занесений до Червоної книги Донецької області.

                                               

Лисиця корсак

Лис корсак, лисиця корсак, корсак, лисиця степова - ссавець роду лисиць, родини псових, що мешкає в степовій, напівпустельній та пустельній зоні Центральної Азії. В 2004 році корсаку надали охоронний статус найменшого ризику, хоча на степового ли ...

                                               

Мишівка донська

Видовий ранг цієї форми зясовано тільки 1989 року, тому видова назва є не усталеною. Вид відомий також під назвою "мишівка Штранда". Історія виявлення виду в Україні тісна повязана з імям відомого дослідника фауни Луганщини Олександра Кондратенка ...

                                               

Мишівка темна

Мишівка темна - один з 13 видів, що представляють рід Мишівка. Раніше розглядався як підвид Sicista subtilis, але тепер визнається в як окремий вид у першу чергу на основі каріотипу.

                                               

Пергач донецький

Раніше всіх пергачів зі східних і південних теренів Україні відносили до виду Eptesicus serotinus, і новий вид виокремлено саме зі складу serotinus. Вид описано 2009 року як новий для науки за матеріалами з Луганщини українським вченим-теріологом ...

                                               

Переломник Козо-Полянського

Переломник Козо-Полянського - один з рідкісних зникаючих видів роду переломник. Переломник Козо-Полянського - представник гісопової флори, тісно повязаної з крейдяними відслоненнями Білогіря, тобто південних відрогів Середньої височини.

                                               

Півонія вузьколиста

Півонія вузьколиста, або тонколиста, - багаторічна рослина родини півонієвих, відома під народними назвами воронець, воронок, степова півонія. Причорноморський ендемік, занесений до Червоної книги України. Декоративна культура.

                                               

Підмаренник Кондратюка

Вид був вперше описаний у 1993 році Володимиром Михайловичем Остапком в Українському ботанічному журналі і названий на честь українського ботаніка, директора-організатора Донецького ботанічного саду Євгена Миколайовича Кондратюка.

                                               

Підуст волзький

Поширений у прісних водах Європи та Азії: басейни Каспію, Емби, Уралу і Волги з Окою і Камою; також у басейні Чорного моря, в басейні Дону, включно з басейном Сіверського Дінця. карта поширення в Україні за Червоною книгою України 2009

                                               

Раритетна біота Придінцівя

Раритетна біота Придінцівя - частина біоти, що має статус раритетної в межах Придінцівя. В основі раритетної біоти - види, що поширені виключно або переважно в межах басейну Сіверського Дінця і, як правило, мають статус рідкісних, вразливих, зник ...

                                               

Раритетна фауна Луганщини

Раритетна фауна Луганщини - види тварин, що внесені до "червоних переліків", у тому числі й "Червоної книги України" та регіонального червоного списку. Раритетна фауна Луганщини включає понад 100 видів хребетних тварин та кілька десятків видів бе ...

                                               

Сосна крейдова

Фанерофіт. Вічнозелене хвойне дерево до 30 м заввишки. Крона широка, досить низько спускається по стовбуру, у старих дерев нагадує парасоль. Кора червонувато-бура, у верхній частині стовбура та на гілках жовтувата, злущується. Хвоя у пучках по 2 ...

                                               

Тетрамеза пунктирована

Тетрамеза пунктирована - вид перетинчастокрилих комах з родини Евритомід. Дуже рідкісний паразитичний вид, описаний лише за одним місцезнаходженням. Вузький ендемік України, занесений до національної Червоної книги.

                                               

Щипавка танайська

Сягає 6 см довжиною. Має типове для роду забарвлення з 4 зонами смугами, з яких друга зона є відносно широкою і добре відокремленою від суміжних, а остання нижня характеризується великими і чіткими темними плямами.

                                               

Фауна України

В Україні відомо понад 35 тис. комах, майже 3.5 тис. інших членистоногих, 1800 найпростіших, 1600 круглих червів, 1280 плоских червів та 440 кільчастих червів.

                                               

Рідкісні та зникаючі рослини і тварини України (довідник)

Рідкісні та зникаючі рослини і тварини України - довідник, який являє собою перше узагальнення і найповніше видання, вміщуюче інформацію про рідкісні і зникаючі рослини і тварини України на станом на початок 1980-х років. У книзі висвітлюються то ...

                                               

Аксонолайм замковий

Аксонолайм замковий - вид круглих червів родини аксонолаймідові. Один з 2 видів роду у фауні України. Статус: III категорія. Поширення: Дніпровсько-Бузький лиман головним чином у його зх. частині та Каховське водосховище. Ареал охоплює також гирл ...

                                               

Мисливська фауна

Найдавніші обєкти полювання промислу - тварини, що давали людини їжу та окремі продукти тваринного походження: жир, хутро, шкіру, кістки, роги, пух, піря. Тепер значення окремих продуктів тваринного походження у місцевих економіках значно зменшил ...

                                               

Мохуватка клубчаста

Вид описаний у праці Pallas, P. S. 1768. Descriptio Tvbvlariae fvngosae prope wolodimervm mense ivlio 1768 observatae. - Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 12: 565–572, Tab. XIV. Синоніми: Plumatella repens var. fung ...

                                               

Птахи басейну Сіверського Дінця

Птахи басейну Сіверського Дінця - серія видань матеріалів конференцій та нарад Міжрегіональної робочої групи та наукової мережі "Вивчення птахів басейну Сіверського Дінця", започаткованої 1993 року за ініціативою Леоніда Тараненка і підтриманої х ...

                                               

Риби України

Іхтіофауна України відрізняється великим різноманіттям. Риби в Україні представлені 63 родинами, 135 родами, що обєднують понад 200 видів, 22 з яких акліматизовані. Вони населяють Чорне та Азовське моря, численні річки, озера, струмки, а також шт ...

                                               

Роди ссавців України

Роди ссавцив Украини - перелік родів, відомих у складі сучасної теріофауни України. Роди поділяють на види і обєднують у родини; назва роду присутня як у назві кожного виду, так і у назві родини. Опис і моніторинг біорізноманіття кожного природно ...

                                               

Рофітоїдес сірий

Живиться нектаром бобових. Є одним з головних запилювачів люцерни посівної. Гніздиться колоніями у ґрунті на відкритих ділянках з розрідженим травостоєм. Зимує передлялечка у щільному коричневому коконі.

                                               

Список неморських молюсків України

Список неморських молюсків України має включати щонайменше 284 види: 204 види наземних молюсків, понад 50 видів прісноводних черевоногих молюсків та 30 видів прісноводних двостулкових молюсків.

                                               

Фауна Криму

Фауна Криму - унікальний комплекс тваринних організмів з високим рівнем ізоляції від інших географічно суміжних фаун Кавказу, Балкан та материкової частини України.

                                               

Фауна Полтавської області

Тваринний світ Полтавської області - чисельний і різноманітний. Зустрічаються понад 400 видів хребетних тварин. Серед них близько 40-50 видів риб, 10 видів амфібій, 11 видів плазунів, понад 300 видів птахів, 66 видів ссавців.

                                               

Фауна Придінцівя

Фауна Придінцив’я - унікальний фауністичний комплекс, поширений у басейні річки Сіверський Донець на всьому її проміжку від Білгородщини через Харківщину, Донеччину й Луганщину до Ростовщини, з півдня фауністичний комплекс Придінцівя межує з фаун ...

                                               

Carabus zawadzkii

Carabus zawadzkii - вид комах з родини турунових, поширений у Польщі, Словаччині, Румунії, Україні. Вид названо на честь Олександра Завадського.

                                               

Cryptocotyle lingua

Cryptocotyle lingua - вид трематод родини Heterophyidae. Голарктичний вид, остаточними хазяями яких виступають рибоїдні птахи, ссавці. Першим проміжним хазяїном виступають молюски родів Littorina, Paludestrina, Hydrobia ; другий проміжний - різні ...

                                               

Cystobranchus respirans

Загальна довжина досягає 4 см, завширшки 1 см. Має 2 пари очей. Задня присоска доволі велика. Передня невеличка. тулуб кремезний. Забарвлення сірувато-жовтого кольору, вкрите дрібними коричневими пігментними плямами.

                                               

Telosentis exiguus

Тегумент вкритий шипами в передній і задній частинах. Церебральний ганглій розташований в центрі хоботкової сумки, іноді ближче до передньої частини. Хобіток циліндрічний або булововидний, вкритий 12 поздовжніми рядами однотипних гачків; найменші ...

                                               

Флора України

Флора України, її рослинний світ є сукупністю різноманітних рослинних угруповань. Один із найважливіших компонентів екосистеми. Зважаючи на відносно велику територію, різні географічні та кліматичні умови, а також особливості минулих геологічних ...

                                               

Флора УРСР (книга)

"Флора УРСР" - монументальне зведення систематичних, географічних, практичних відомостей і знань про всіх представників флори на терені України, опрацьоване й видане Інститутом ботаніки АН УРСР у 12 томах у 1938–1965 роках.

                                               

Абутилон Теофраста

Абутилон Теофраста, липка звичайна, канатник Теофраста - однорічна травяниста рослина родини мальвових; бурян.

                                               

Авінелла звивиста

Авінелла звивиста як Avenella flexuosa, лерхенфельдія звивиста як Lerchenfeldia flexuosa або щучник звивистий як Deschampsia flexuosa - вид травянистих рослин родини тонконогові. лат. flexuosa - "вигнутий".

                                               

Авринія скельна

Вид наскельно-степових угруповань. Європейсько-середземноморський літофільний вид. Приурочений до крутих стінок та схилів відслонень порід Українського кристалічного щита у долинах річок. Характерне компактно-групове розміщення особин.