ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239
                                               

Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України

У 1934­–1953 рр. інститут очолював академік АН УРСР Є. О. Патон, з 1953 року - очолює академік НАН України Б. Є. Патон. 1948 року в Інституті електрозварювання під керівництвом Г. В. Раєвського було розроблено технологію виробництва негабаритних ...

                                               

Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України

Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка - це науково-дослідна державна установа в місті Києві. Установу створено в 1964 році як Київський науково-дослідний інститут ендокринології та обміну речовин. У 1993 р. Інституту б ...

                                               

Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

1918 року перший президент Української академії наук академік Володимир Вернадський заснував у Києві Хімічну лабораторію як самостійну наукову установу у складі Фізико-математичного відділення та особисто керував її роботою протягом 1918-1919-х. ...

                                               

Інститут захисту рослин НААН України

Інститут захисту рослин НААН України - науково-дослідна установа Національної академії аграрних наук України, який раніше був відомий як "Інститут ентомології і фітопатології Академії наук УРСР". Розташований в історичній місцевості Китаїв Голосі ...

                                               

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України створений 16 червня 1999 року рішенням Президії Академії педагогічних наук України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 988

                                               

Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України - науково-дослідний, знаходиться у Києві. 1968 року на основі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського - секторів хімії води і колоїдної хімії - створений Інститут колоїдно ...

                                               

Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України - науково-дослідна установа Національної академії наук України. Перший академічний інститут технічного профілю в Україні. Створений 1918 року у складі Української академії наук як Інститут технічн ...

                                               

Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України - визначний науковий центр досліджень у галузі систематики, фізіології, біохімії мікроорганізмів, біотехнології, екології та загальної вірусології.

                                               

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України - науково-дослідна установа з вирішення проблем в галузі молекулярної біології, генетики та біотехнології.

                                               

Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України - один з найбільших науково-технічних матеріалознавчих центрів Європи. В інституті розробляються технології отримання та використання синтетичних алмазів, кубічного нітриду бору та інших ...

                                               

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Інститут обдарованої дитини ІОД створений 8 серпня 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 635-р. Очолює Інститут Гальченко Максим Сергійович - кандидат філософських наук, лауреат Державної премії України в га ...

                                               

Інститут органічної хімії НАН України

Інститут органічної хімії НАН України - науково-дослідний інститут у Києві. Заснований у 1939 році на базі Інституту хімічної технології АН УРСР та Сектору органічної хімії Інституту хімії АН УРСР. Знаходиться за адресою - вулиця Мурманська, 5. О ...

                                               

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Інститут педагогіки НАПН України - державна наукова установа, що забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки в Україні, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій.

                                               

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інститут створений відповідно до Постанови Президії НАПН України 24 листопада 1993 року. Весь час діяльності закладу удосконалюється структура та кадрове забезпечення.

                                               

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут утворений Національною академією педагогічних наук України в січні 1997 року, його діяльність спрямовано на теоретико-методологічні розробки, дослідно-експериментальну роботу та підготовку навчальної та методичної літератури з виховної п ...

                                               

Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України

Інститут проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України - провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властиво ...

                                               

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка Національної академії наук України

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка Національної академії наук України - науково-дослідна установа у складі Відділення механіки Національної академії наук України

                                               

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Інститут створено 20 квітня 2006 року розпоряд­ження Кабінету Міністрів України № 160-р від 27 березня 2006 р.; постанова Президії АПН України № 1-7/5-135 від 20 квітня 2006 р. з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямован ...

                                               

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України засновано Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 01 жовтня 1945 року № 1573, як Науково-дослідний інститут психології УРСР та підпорядковано Міністерству ...

                                               

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України - науково-дослідна установа Національної академії педагогічних наук України, що здійснює наукові дослідження в галузі гуманітарних наук та соціологічні дослідження.

                                               

Інститут соціології НАН України

Інститут соціології Украини НАН Украини - науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України, який займається фундаментальними дослідженнями в галузі соціології. Провідна академічна установа з розвитку соціологічної нау ...

                                               

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України - провідна наукова установа Національної академії педагогічних наук України в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, що здійснює фундаментальні і п ...

                                               

Інститут технічної теплофізики НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України Створено в 1947 р. під початковою назвою "Інститут теплоенергетики" шляхом виділення від Інституту енергетики АН УРСР. Після реорганізації 1964 його перейменовано в Інститут технічної теплофізики. Інстит ...

                                               

Інститут фармакології та токсикології НАМН України

Державна установа "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" - проводить фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення патогенетичних механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно ...

                                               

Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України

Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського - входить до складу НАН України. Інститут засновано 6 листопада 1927 року на базі кафедри електронної хімії Дніпропетровського гірничого інституту - першим директором став академік Лев Володимиро ...

                                               

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України - провідна науково-дослідна установа нашої країни в галузі високомолекулярних сполук, що розташована у Дніпровському районі міста Києва. Створений згідно з рішеннями Директивних органів країни ...

                                               

Київський академічний університет

Державна наукова установа "Київський академічний університет" - дослідницький університет подвійного підпорядкування НАН України та МОН. Створено розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 962-р шляхом реорганізації Фізико- ...

                                               

Комісія для виучування радянського права

Комісія ВУАН для виучування радянського права – наукова установа ВУАН. Заснована в жовтні 1927 за ініціативою А.Кристера. З 1929 називалася Комісією радянського права, з 1930 – Комісією для вивчення радянського права і будівництва. Належала до 3- ...

                                               

Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин ім. Н. А. Назарбаєва

Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин ім. Н. А. Назарбаєва - провідна наукова установа в галузі політичних, економічних та гуманітарних досліджень українсько-казахстанських відносин. Завдяки тому, що інститут є недержавною наук ...

                                               

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України - наукова установа Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, яка існувала в 1991 - 2016 роках та проводила дослідження з вияснення молекулярних механізмів фізіологіч ...

                                               

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України - НДІ, що входить до складу Національної академії правових наук України.

                                               

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України - державна науково-дослідна установа, яка входить до складу Національної академії правових наук України та функціонує на засадах самоврядування відповідно ...

                                               

Науково-дослідний інститут памяткоохоронних досліджень

Науково-дослідний інститут памяткоохоронних досліджень, НДІ памяткоохоронних досліджень - державна наукова установа Міністерства культури України створена у 1995 році.З 11.04.2017 є культурно-просвітницьким центром та називається Український держ ...

                                               

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України - державна науково-дослідна установа, яка входить до складу Національної академії правових наук України всебічн ...

                                               

Науково-дослідницький інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування" - головний в Україні науково-дослідний центр з проблем теорії та історії і використання прикладної інформатики в архітектурі й містобудуванні. Був у ...

                                               

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова НАМН України

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова АМН України - це високоспеціалізований науково-практичний заклад з надання медичної допомоги населенню з вадами серця, що розташований у Києві.

                                               

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України - державна науково-дослідна установа з проблем хірургії й трансплантології. Інститут було засновано як інститут експериментальної й клінічної хірургії МОЗ УРСР у ...

                                               

Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені Анатолія Шаха

Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені Анатолія Шаха "Укргеоінформ" - науково-виробничий інститут у Києві. Спеціалізується у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології. Відкрито у 1974 році. 15 ...

                                               

Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського

Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського - галузева комплексна науково-дослідна та проєктна організація, яка спеціалізується на дослідженнях і проєктуванні будівельних металоконструкцій споруд різного призначення для вс ...

                                               

Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку

Приватне акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" - науково-дослідний інститут у Києві. Наукова діяльність у сфері поліграфії.

                                               

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи створено з метою забезпечення розвитку національної системи освіти і науки, здійснення теоретичного та методичного супроводу діяльності психологічної служби і психолог ...

                                               

Український науково-технологічний центр

|розмір_зображення= Український Науково-Технологічний Центр, УНТЦ англ. The Science and Technology Center in Ukraine, STCU - міжнародна міжурядова організація, створена з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, повязаних зі зброєю масо ...

                                               

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України - науково-дослідний інститут у складі Національної академії наук України, розташований у м. Києві.

                                               

Інститут літургійних наук

Інститут літургійних наук - науково-дослідний підрозділ Українського Католицького Університету. Створений 17 листопада 1999 року. У грудні 2016 року перейменований в Інститут церковної музики. Наукові проекти охоплюють вивчення історичної літургі ...

                                               

Інститут фізичної оптики

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха - заснований відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня і відповідного наказу Міністерства Освіти України від 18 вересня 1992 р. Інститут створено на основі існуючої школи з парам ...

                                               

Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха

Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха - заснований відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня і відповідного Наказу Міністерства Освіти України від 18 вересня 1992 р. Інститут створено на основі існуючої школи з парамет ...

                                               

Львівська кристалохімічна школа

Львівська кристалохімічна школа - неофіційна назва підрозділу кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету ім. Івана Франка, де проводяться науково-дослідні роботи в галузі кристалохімії інтерметалідів, гідридів та оксидів. Ї ...

                                               

Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка

Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості імені Т. Г. Шевченка - приватне акціонерне товариство, розташоване у Франківському районі Львова та займається наданням послуг з створення науково-технічної продукції, що пропонує ...

                                               

Центр міської історії Центрально-Східної Європи

Центр міської історії центрально-східної Європи - незалежний науково-дослідний центр, заснований 2004 року австрійським істориком Гаральдом Біндером у Львові. Академічним директором центру є Софія Дяк. Осідок Центру розташований у Львові за адрес ...

                                               

Інститут дерматології та венерології Академії медичних наук України

І. І. Мавров 1977 - 2009 О. М. Кричевський 1937 - 1956 Б. А. Задорожний 1956 - 1959 О. І. Пятикоп 1959 - 1977 Г. І. Мавров з 2009 року О. М. Федоровський 1924 - 1937