ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231
                                               

Українське теріологічне товариство НАН України

Українське теріологічне товариство НАН України - обєднання теріологів, тобто зоологів, екологів, природоохоронців та інших фахівців, обєктом або предметом вивчення яких є ссавці. Українське теріологічне товариство сформувалося у березні 1982 року ...

                                               

Український центр охорони кажанів

Український центр охорони кажанів - наукова спільнота, яка діє у складі Українського теріологічного товариства НАН України і займається питаннями моніторингу поширених в Україні видів кажанів.

                                               

Премія НАН України імені С. М. Гершензона

Премія НАН України імені Сергія Михайловича Гершензона - премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі молекулярної біології, молекулярної генетики та молекулярної біофізики. Премію засновано 2003 року та названо на честь вид ...

                                               

Інститут гідробіології НАН України

Інститут веде свій початок з 1909 року, коли Біологічна комісія Київського товариства любителів природи в околицях м. Києва - на Трухановому острові ініціювала створення Дніпровської біологічної станції - однієї з найперших у Європі. Перший дирек ...

                                               

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

Державну установу "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" створено в результаті перейменування Інституту харчової хімії і технології НАН України. Інститут очолює академік НАН України, доктор біологічних на ...

                                               

Державний природознавчий музей НАН України

Державний природознавчий музей Національної академії наук України - один з найстаріших і найбагатших за науковими природничими фондами серед музеїв Європи, заснований графом Володимиром Дідушицьким, меценатом-природознавцем.

                                               

Дунайський біосферний заповідник

Дунайський біосферний заповидник - самостійна природоохоронна та науково-дослідна установа. Більша частина території Дунайського біосферного заповідника розташована у північно-східній частині дельти Дунаю в межах України в околицях м. Вилкове, Із ...

                                               

Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України

Інститут біології південних морив имені О. О. Ковалевського НАН Украини - наукова установа Національної академії наук України, що існувала в місті Севастополі з 1963 по 2015 рік. Інститут припинив своє існування після анексії Криму Росією у 2014 ...

                                               

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

Білик Гаврило Іванович 1963 - 1968 Зеров Дмитро Костянтинович 1946 - 1963 Окснер Альфред Миколайович 1968 - 1970 Ситник Костянтин Меркурійович 1970 - 2003 Дідух Яків Петрович 2003 - 2008 Модилевський Яків Самуїлович 1937 - 1939 Гришко Микола Мико ...

                                               

Інститут еволюційної екології НАН України

Інститут еволюційної екології НАН України - наукова установа екологічного профілю. Здійснює розробку наукових основ і практичних заходів щодо охорони, збереження та відновлення біорізноманіття, зокрема різноманіття рослинних угруповань та фауніст ...

                                               

Інститут екології Карпат НАН України

Інститут екології Карпат НАН Украини - державна наукова установа Національної академії наук України, входить до складу Відділення загальної біології НАН України Головним завданням Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з м ...

                                               

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України є провідним науковим центром в галузі біотехнології рослин, піонером робіт з клітинної та генетичної інженерії в Україні. В Інституті розроблено і широко використовуються системи ген ...

                                               

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України є провідним науково-дослідним закладом України. Заклад розташований у Голосіївському районі міста Києва. ІФРГ створено у 1946 р. на базі відділу фізіології живлення рослин і агрохімії Інституту бо ...

                                               

Карадазька біостанція

Карадазька біостанція - відділення інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України, штаб-квартира Карадазького природного заповідника у системі Національної академії наук України. Була заснована в 1901 році приват-доценто ...

                                               

Карадазький природний заповідник

Карадазький природний заповидник - заповідник, розташований у південно-східній частині Кримського півострова за 36 км на південний захід від Феодосії між Отузькою і Коктебельською долинами, між населеними пунктами Коктебель, Щебетовка, Курортне.

                                               

Міжнародний інститут клітинної біології

У 1992 році на базі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України постановою Президії АН України № 281 від 21.10.1992 було створено Міжнародний інститут клітинної біології.

                                               

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака - науково-дослідний заклад, що вивчає гірські ліси. Розташований у місті Івано-Франківську.

                                               

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького - провідна наукова установа України з питань лісівництва та агролісомеліорації. Заснований у 1929 році. Мережа дослідних станцій інституту о ...

                                               

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України - науково-дослідний інститут у складі Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, що спеціалізується в галузі молекулярної фізіології, біофізики, нейрофізіології, пат ...

                                               

Нейрофізіологія (журнал)

"Нейрофізіологія/Neurophysiology" - міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує наукові дослідження і огляди в галузі нейронаук. Заснований у 1969 році в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця АН УРСР. Статті в журналі виходять у ...

                                               

Премія НАН України імені В. П. Комісаренка

Премія імені Комісаренка Василя Павловича - премія НАН України "За видатні наукові роботи в галузі патофізіології і ендокринології". Створена у 1996 році. Вручається на честь патофізіолога й ендокринолога Василя Комісаренка

                                               

Премія НАН України імені В. Ю. Чаговця

Премія імені Чаговця Василя Юрійовича - премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі фундаментальної і прикладної фізіології. Премію засновано постановою Президії НАН України № 31 від 27.03.2013 та названо на честь видатного ...

                                               

Премія НАН України імені О. О. Богомольця

Премія імені Богомольця Олександра Олександровича - премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології. Премію засновано 19 липня 1946 року постановою Ради Міністрів СРСР та названо на честь видатного ...

                                               

Премія НАН України імені П. Г. Костюка

Премія імені Костюка Платона Григоровича - премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі фізіології, біофізики і нейрофізіології. Премію засновано 2012 року постановою Президії НАН України № 72 від 28.03.2012 та названо на че ...

                                               

Фізіологічний журнал

"Фізіологічний журнал" - міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує наукові дослідження і огляди в галузі фізіології. Заснований у 1955 році в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця АН УРСР. Статті в журналі виходять українською ...

                                               

Фізіологія в Україні

Фізіологія людини і тварин є розвинутою галуззю біології і медичної науки в Україні. Фізіологічні дослідження на теренах сучасної України налічують більше 150 років. Українськими дослідниками зроблено низку фізіологічних відкриттів світового рівн ...

                                               

Геолого-географічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова

Геолого-географичний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - один з найстаріших факультетів університету. Відкриття кафедри геогнозії і палеонтології в перші роки післі відкриття Новоросійського університету травня ...

                                               

Державний інформаційний геологічний фонд України

Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України "Геоінформ України" - науково-виробнича установа Міністерства екології та природних ресурсів України, яка збирає, зберігає, аналізує та надає у користування ...

                                               

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України - заснований 1951 року у Львові на базі Львівського відділення Інституту геологічних наук АН України; до 1963 р. - Інститут геології корисних копалин.

                                               

Інститут геологічних наук НАН України

Інститут геологичних наук НАН Украини - заснований 1926 року в Києві. Розробляє теоретичні питання геологічної науки на основі всебічного вивчення будови та історії геологічного розвитку території України, досліджує корисні копалини, проблеми мор ...

                                               

Інститут геолого-екологічних проблем Донбасу

Основні наукові напрямки: пошуки, оцінка та геолого-геохімічне моделювання родовищ благородних та рідкісних металів, нафти та газу; газогеохімічне моделювання шахтних полів з метою оцінки метаноносних структур, ділянок, оптимізації місця закладан ...

                                               

Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України - створений 23 грудня 1960 року в м. Києві внаслідок обєднання геофізичної лабораторії і магнітної станції Інституту геологічних наук АН УРСР, геофізичних відділів і станцій Інституту геології ко ...

                                               

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної Академії наук України).

                                               

Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України КВ ІГФ - відіграє значну роль у розвитку сейсмологічних, магнітотелуричних та геомагнітних досліджень у Карпатському регіоні. Відділення здійснює науково-методичне керівництв ...

                                               

Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України

Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України - наукова державна установа при президії НАН України. Веде свою історію від 1929 року, коли була створена науково-дослідна група тресту "Донвугілля".

                                               

Український державний геологорозвідувальний інститут

Український державний геологорозвідувальний інститут - заснований у 1952 році у Львові. Основний напрям наукових досліджень - обґрунтування методів пошуків розвідування нафтових і газових родовищ в Україні. Має відділення у Києві, Полтаві, Черніг ...

                                               

Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України

Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України створено 8 квітня 1996 за угодою між Національною академією наук України та Національним космічним агентством України на базі Спеціального конструкторсько-технологічного б ...

                                               

Морський гідрофізичний інститут НАН України

Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України - провідний український інститут з питань гідрофізики морського середовища розташований у місті Севастополі.

                                               

Коштовне та декоративне каміння (журнал)

Журнал "Коштовне та декоративне каміння" - науково-практичне видання у сфері гемології і експертної оцінки дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, у тому числі, загальної й економічної геології, мінералогії, геохімії, методів ...

                                               

Українське мінералогічне товариство

Українське мінералогічне товариство - добровільна науково-громадська організація, основним завданням якої є сприяння розвиткові й популяризації досягнень мінералогії.

                                               

Галецький Леонід Станіславович

Галецький Леонід Станіславович, Житомир) - 24 лютого 2017) - український вчений-геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

                                               

Даниш Василь Васильович

Народився 16 серпня 1934 року на Покутті - в селі Іллінцях Снятинського району Івано-Франківської області. Мама Олена, дівоче прізвище Бебич і тато - селяни-рільники.

                                               

Спілка геологів України

Спілка геологів України - всеукраїнська громадська організація, обєднує геологів, геофізиків, інженерів і вчених геологічної галузі України. Об’єднує близько 4 тисяч дійсних членів. Спілка налічує 22 обласних відділення, а також спеціальні відділ ...

                                               

Стефан Чарноцький

Закінчив Петербурзький гірничий інститут 1906. У 1907 - 1922 - співробітник Російського Геологічного комітету. Вивчав нафтоносні родовища Кавказу і Передкавказзя. У 1922 емігрував до Польщі, де зайняв посаду віце-директора Державного геологічного ...

                                               

Богацький Дмитро Олександрович

Богацький Дмитро Олександрович - педагог, дослідник-природознавець Камянеччини, член ВУАН. Навчався в Камянець-Подільській духовній семінарії. Закінчив Дерптський університет. 1911-13 служив у війську, до 1918-го санітар Червоного Хреста. З 1918 ...

                                               

Лободовський Михайло Федотович

Михайло Лободовський народився у 1841 році. Закін. Харків. духовну семінарію 1863. За переконаннями націонал-федераліст. Був чл. харків. "Старої громади". Від 1883 входив до укр. радикал. "Драгоманівської громади", боровся за відродження укр. нац ...

                                               

Луговський Борис Львович

Народився 12 травня 1898 р. у Тобольську в сімї літератора, журналіста і краєзнавця Льва Євграфовича Луговського, який походив з Чернігівщини, навчався у Петербурзькому університеті й за участь у народовольському русі був засланий до Сибіру. Відб ...

                                               

Рутковська Ольга Василівна

Ольга Василівна Рутковська в Києві) - український культурно-освітній діяч, народознавець, засновник і організатор етнокультурних проектів.

                                               

Стельмах Григорій Юхимович

Григорій Юхимович Стельмах -? 1980/1981) - український етнограф. Співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

                                               

Черв’як Корній Григорович

Черв’як Корній Григорович Млинів, Дубенський повіт, Волинська губернія, Російська імперія -?) - український вчений етнограф, краєзнавець, педагог. Репресований. До 1920 р. анархіст, у 1920 - 1921 рр. член компартії Польщі. Проживав у Харкові. Зав ...