ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209
                                               

Казахська мова

Казахська мова - належить до кипчацької підгрупи тюркських мов. Близька до ногайської, киргизької, карагашської і особливо каракалпацької. Офіційна мова в Республіці Казахстан, а також є мовою значної меншини у Ілі-Казахській автономній області К ...

                                               

Карагашська мова

Астрахансько-ногайська мова фактично є діалектом ногайської мови, виявляє найбільшу схожість з акногайським діалектом ногайської. Як і в інших мовах ногайсько-кипчацької підгрупи, представлено пересування приголосних ш> с, ч> ш. Астраханськ ...

                                               

Каракалпацька мова

Каракалпацька мова - мова каракалпаків, офіційна мова автономної республіки Каракалпакстан. Етнічні каракалпаки, які живуть у вілоятах Узбекистану, як правило, спілкуються місцевими діалектами узбецької.

                                               

Ногайська мова

Ногайська мова - мова ногайців, що живуть переважно у Ставропольському краї, Дагестані, Карачаєво-Черкесії, Астраханській області. Ногайською мовою розмовляють 90 тис. осіб. Належить до ногайсько-кипчакської підгрупи північно-західної групи тюркс ...

                                               

Ногайські мови

Кипчацько-ногайські мови - мовний кластер, що входить у кипчацьку групу тюркських мов. З точки зору лінгвістики всі ногайські мови достатньо близькі між собою, щоб вважатися говірками однієї мови. Виділяються такі мови і діалекти сучасні - із зах ...

                                               

Російська мова

Росийська мова - словянська мова, належить до групи східнословянських мов разом з українською та білоруською мовами, державна мова російської політичної нації. Сучасна російська мова з кінця XVII ст. є західноросійським варіантом церковноросійськ ...

                                               

Акання

Акання - вимова ненаголошеного звука. Акання властиве російській і білоруській літературним мовам та деяким північним говорам української мови. В українській літературній мові акання сприймається як порушення норм літературної вимови.

                                               

Географічне поширення російської мови у світі

Ця стаття детально описує географічне поширення російської мови у світі. Після розпаду Радянського Союзу статус російської мови був часто суперечливим. Деякі держави прийняли політику дерусифікації, спрямовану на зміну колишньої русифікації. Післ ...

                                               

Діалекти російської мови

Діалекти російської мови - територіальні різновиди російської мови, що обєднуються в традиціях російської діалектології у дві основні великі діалектні величини - наріччя, між якими розташована область перехідних говірок. Наріччя та перехідні гові ...

                                               

Ё

Ё, ё - 7-а літера білоруської та російської абеток. Використовується також в деяких несловянських абетках на основі гражданської кирилиці. Після приголосних означає їхню мякість і звук. У російській мові тобто в російському правописі літера "ё" в ...

                                               

Запозичення в російській мові

Російська літературна мова має велику кількість запозичень з інших мов. Запозиченими словами в російській мові є такі звичні слова як-от хлеб "хліб", кружка "кухоль", "горнятко", зонтик "парасоля", магазин "крамниця", кот "кіт", лошадь "кінь", об ...

                                               

Іжиця

Ижиця, заст. ижиця - остання літера давньої кирилиці та дореформеної російської абетки; вживалася в деяких словах грецького походження й позначала в дореволюційній російській орфографії голосний звук після голосних. Походить від грецької літери υ ...

                                               

Ікання

Икання - назва системи вокалізму складів, що передують наголошеним, у деяких говірках російської мови, при якій в першому складі перед наголошеним голосні, відповідні наголошеним голосним неверхнього підйому, якщо знаходяться в позиції після мяко ...

                                               

Інститут російської мови імені В. В. Виноградова РАН

Інститут російської мови Російської академії наук - російська наукова організація, що входить до складу Відділу історико-філологічних наук РАН. Створений у 1944 році після реорганізації колишнього ИФЛИ. У 1995 році установі присвоєно імя видатног ...

                                               

Історія російської мови

Історія російської літературної мови - формування та перетворення російської мови, що використовується в літературних творах. Найстарші зі збережених літературні памяток датуються XI століттям. У XVIII–XIX століттях цей процес відбувався на тлі п ...

                                               

Йофікатор

Йофікатор - компютерна програма або програмний модуль для текстового редактора, що поновлює букву "Ё" в російськомовних текстах, в яких замість неї вжита буква "Е". Завдання вибору між написанням слова через "е" або через "ё" в деяких випадках мо ...

                                               

Московський акцент

Московський акцент - акцент російської мови, характерний для мешканців Москви і Центральної Росії. Відрізняється від звичайної мови розтягуванням голосних звуків. Для акценту характерні: вимовляються тверді "т", "д" перед "е" в таких словах, як " ...

                                               

Найдовше слово російської мови

Запитання, яке слово у російській мові є найдовшим, не має однозначної відповіді, тому що можуть застосовуватися різні критерії, оцінки, джерела тощо. Не існує жодних стандартів, загальної єдиної міри для порівняння усіх відомих слів. Будь-яке по ...

                                               

Перелік територіальних утворень, де російська є офіційною мовою

Узбекистан: Використовується в нотаріальних закладах та регіональних офісах. Таджикистан: визначена як мова міжнаціонального спілкування. Також дозволено в законодавстві.

                                               

Реформа російської орфографії 1918

Орфографична реформа 1917–1918 років - полягала в зміні ряду правил російського правопису, серед яких найпомітнішим виявилося вилучення декількох літер зі складу російської абетки.

                                               

Російська абетка

Росийська абетка - абетка російської мови, у теперішньому вигляді з 33 літерами, що існує фактично з 1918 року та Ё розглядалися як варіанти однієї літери):

                                               

Російський дореволюційний правопис

Російський дореволюційний правопис рідше російський дореформенний правопис - правопис російської мови, що діяв від 1708 - 1710 та введення гражданського шрифту при російському імператорові Петрі I й до його реформи в 1918 році. Також використовув ...

                                               

Російський мат

Саме слово "мат" у цьому значенні в українській мові не відповідає літературній нормі: щодо брудної лайки правильнішим слід визнати термін "матюк" "матюки". Більшість словників дають такі значення лексеми "мат": 1) "шаховий мат" ; 2) те ж саме, щ ...

                                               

Російський світ (фонд)

Фонд "Російський світ" - інструмент реалізації офіційної культурної політики РФ, російська організація, що декларує своєю метою популяризацію російської мови та культури, а також підтримку програм вивчення російської мови в різних країнах світу. ...

                                               

Російські говірки раннього і пізнього формування

Російські говірки раннього і пізнього формування - два типи говірок російської мови, генетично повязаних між собою, різняться територією розміщення, часом і принципом утворення, характером міждіалектних контактів, обрисів ареалів і розміщень ізог ...

                                               

Русенорськ

Русенорськ, русонорськ, або "Моя-по-твоя" - змішана російсько-норвезька мова, призначена для спілкування поморських і норвезьких торговців на північному узбережжі Норвегії. Існувала з 1750 по 1920 роки, коли велась активна морська торгівля зерном ...

                                               

Русистика

Русистика - наукова дисципліна по вивченню всіх аспектів Росії: російської культури, російської історії тощо. Русистика охоплює вивчення російської мови та літератури, фонетику, морфологію, методику викладання цих дисциплін, вивчення російської м ...

                                               

Русифікація

Русифікація, або зросійщення, змосковщення, росифікація, помосковщення, - сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення російської національно-політичної переваги в країнах, що опинилися у складі Російської держави або перебувають у сфері її в ...

                                               

Русифікація Білорусі

Русифікація Білорусі, зросійщення Білорусі, докладніше москалізація або росіїзація - політика навмисного відриву білоруського народу від історичних традицій, культури і мови та насадження російської мови з її культурою. 90 % білоруських дітей у д ...

                                               

Русифікація Фінляндії

Русифікація Фінляндії - політика Російської імперії щодо Великого князівства Фінляндського в кінці XIX - початку XX століття, спрямована на поступову ліквідацію автономії Фінляндії, її інтеграцію в склад імперії та запровадження на її території з ...

                                               

Русофони

Цей термін також використовується в вужчому значенні - для позначення людей, чия культура повязана з російською мовою, незалежно від етнічної чи територіальної приналежності. Серед російськомовного населення багато українців, білорусів, татар, єв ...

                                               

Система Палладія

Система Палладія - набір правил для транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови російською кирилицею. Запропонована Микитою Бічуріним в 1839 році як система транскрипції для російської мови. Прижилася у виданнях Російської ім ...

                                               

Срібна доба російської поезії

Срібна доба - термін, що вживається в літературознавстві для характеристики межі XIX–XX ст. у російській літературі. Назву обрано за аналогією із "золотою добою" російської літератури, яку ототожнювали з XIX століттям, коли працювала низка російс ...

                                               

Трасянка

Трасянка - змішана мова або соціолект на основі білоруської мови, переважно з російською лексикою й білоруськими фонетикою й граматикою. Виникла як засіб спілкування між міськими й сільськими жителями. Тепер поширена в сільській місцевості Білорусі.

                                               

Хохол

Хохол - екзонім, зневажлива назва українця, вживана на побутовому рівні серед росіян, білорусів і самих українців. У російській пресі та рунеті етнонім "хохли" має найвищий індекс згадуваності з-поміж усіх інших етнонімів. Ця назва зявилась у XVI ...

                                               

Ъ

Ъ, ъ - буква деяких абеток на основі кирилиці - 28-а буква російської абетки, і 27-а буква болгарської абетки, називається великий єр ; в інших словянських кирилицевих абетках відсутня: її функції за необхідності виконує апостроф.

                                               

Меморіал "Трагічні жнива"

Меморіал "Трагічні жнива" - меморіальний комплекс памяті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в селі Хоружівка для вшанування памяті жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

                                               

Меморіал "Червона гірка" (Євпаторія)

Меморіал "Червона гірка" - меморіальний комплекс у м. Євпаторії, основне місце памяті жертв нацизму у місті. Тут поховані жертви німецьких окупантів, розстріляні жителі Євпаторії. Тільки після євпаторійського десанту 1942 року німці розстріляли т ...

                                               

Меморіал Борцям Революції (Луганськ)

Меморіал Борцям Революції - одна з найвизначніших памяток історії та культури міста Луганська, розташована на однойменній площі та вулиці Карла Маркса.

                                               

Меморіал жертвам Голодомору (Харків)

Харківський Меморіал Жертв Голодомору розташований біля транспортної розвязки автомобільної траси "Харків - Москва" та міської окружної дороги, але територіально вже за містом - на території села Черкаська Лозова Дергачівського району, буквально ...

                                               

Меморіал жертвам німецької окупації (Дрогобич)

Меморіал памяті жертв німецької окупації 1941 - 1944 років - місце страти німецькими окупантами членів Українського національно-визвольного руху та цивільного населення у Дрогобичі на вулиці Ковальській, 6, під час німецької окупації Західної Укр ...

                                               

Меморіал памяті Героїв Базару

Меморіал памяті Героїв Базару - вшанування памяті Героїв Базару - 359 полонених вояків похідної групи Армії УНР, які відмовились перейти на службу до Червоної Армії і були розстріляні 21 листопада 1921 року біля с. Базар Житомирської області. Офі ...

                                               

Міус-фронт (меморіальний комплекс)

Меморіальний комплекс "Міус-фронт" - меморіальний комплекс, розташований за 7 км від міста Хрустальний Луганської області на місці проходження однойменної оборонної лінії. Постановою Кабінету Міністрів України № 928 від 3 вересня 2009 року внесен ...

                                               

Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році"

Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" - провідний державний культурно-освітній та науково-дослідний музей присвячений подіям осені 1943 року, форсуванню Дніпра і створенню Лютізького плацдарму, про хід Київської наступальної о ...

                                               

Памятники жертвам Голодомору в Україні (1932-1933)

Памятники жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 років встановлені у багатьох містах і селах України, а також за кордоном. Памятник-хрест встановлено 1972 року в Аделаїді близько церкви УАПЦ у Гіндмарші англ. Hindmarsh. У звязку із закриттям 1993 ...

                                               

Польський військовий меморіал у Львові

Польський військовий меморіал у Львові - так званий "Меморіал львівських орлят". Полеглі так звані "Львівські орлята", учасники боїв проти ЗУНР 1918–1919 та проти більшовиків 1920, були поховані на "Цвинтарі захисників Львова", що становить части ...

                                               

Музей анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Музей анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського - музей у місті Тернополі. Розташований на другому поверсі морфологічного корпусу Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горб ...

                                               

Державний музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Державний музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна - природничий музей в Харкові, один з найстаріших музеїв Європи; входить до складу ХНУ ім. В. Н. Каразіна, є великим науково-просвітницьким та навчальним центром У ...

                                               

Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського

Зоологічний музей ім. Бенедикта Дибовського - науково-навчальний підрозділ біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Поширений акронім при позначеннях колекційних зразків - "ЗМД".

                                               

Зоологічний музей Київського університету

Зоологічний музей Київського університету - найстаріший з музеїв Київського національного університету імені Тараса Шевченка і міста Києва загалом, один з найбільших зоологічних музеїв України.