ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184
                                               

Блуд (повість)

Блуд - роман українського письменника Євгена Гуцало, вперше опублікований 1993 року у видавництві "Український письменник".

                                               

Інститут "Україніка"

Інститут "Україніка", або Український дослідницький інститут у Торонто - неприбуткова організація, ціллю якої є освіта та дослідження розвитку українсько-канадської громади в рамках канадської урядової політики багатокультурності. Інститут створе ...

                                               

Інститут народознавства НАН України

Інститут народознавства НАН України - науково-дослідний інститут в системі Національної академії наук України. Інститут створено у лютому 1992 році на базі Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильськ ...

                                               

Історична бібліографія Україніки

Історична бібліографія Україніки Найдавнішими бібліографічними реєстрами україніки є бібліотечні каталоги Київського, Новоросійського та Харківського університетів, а також Київської духовної академії. Над репертуаром західноукраїнських видань пр ...

                                               

Канадський інститут українських студій

Канадський інститут українських студій, або КІУС - осередок українознавчих студій поза межами України, заснований у 1976 році при Альбертському університеті в Едмонтоні, Канада, який веде науково-дослідну і видавничу діяльність з української та у ...

                                               

Мовна шизофренія

Мовна шизофрения, лингвошизофренія або мовне роздвоєння - критичний соціолінгвістичний термін, що вживається для означення послідовної культурної політики, яка передбачає постійне змішування двох мов, що призводить до поступового витіснення одніє ...

                                               

Мовна шизофренія. Quo vadis, Україно?

"Мовна шизофренія. Quo vadis, Україно?" - публіцистична книга мовознавця та професора української мови Колумбійського університету Юрія Шевчука 2015 року, в якій пояснюється соціолінгвістичний термін мовна шизофренія, культурної політики, яка пер ...

                                               

Національна асоціація україністів

Національна асоціація українознавців - громадська організація культурно-освітнього напряму, створена з метою сприяння розвиткові українознавства в Україні та зарубіжжі. Постала в жовтні 1989 з ініціативи колективів наукових установ АН УРСР, вищих ...

                                               

Премія НАН України імені М. С. Грушевського

Премія НАН України імені М. С. Грушевського - премія, встановлена НАН України з метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України за ...

                                               

Премія фундації Антоновичів

Премія фундації Антоновичів - щорічна премія, яка надається Фундацією Омеляна та Тетяни Антоновичів за літературні твори українською мовою та українознавчі наукові дослідження. Членами першого журі премії були Юрій Шевельов, Григорій Грабович та ...

                                               

Розбудова держави (журнал)

"Розбудова Держави" - бюлетень-квартальник, орган студентської націоналістичної організації "Зарево", виходив з 1949 у Мюнхені, з 1951 - друком у Монреалі, з 1954 у Клівленді і 1955-57 у Денвері. Редактор - М. Антонович, пізніше Б. Винар. Спочатк ...

                                               

Список українознавчих наукових установ світу

До цього списку включено наукові установи світу, які досліджують українознавчу тематику. Країни розміщено за абеткою. До списку внесено академічні та університетські офіційні наукові установи, а не громадські організації.

                                               

Східний інститут українознавства ім. Ковальських

Східний інститут українознавства ім. Ковальських - науково-дослідна громадська фундація, заснована у 2000 р. в рамках Програми досліджень Східної України ім. Ковальських Канадського Інституту українських студій Альбертського університету, очолюва ...

                                               

Товариство дослідників української історії, писемності та мови в Ленінграді

Товариство дослідників української історії, писемності та мови в Ленінграді - історично-наукове товариство, культурно-просвітницька та громадська установа, що обєднувала літературознавців, фольклористів, етнографів, мовознавців, істориків, археол ...

                                               

Українознавство (журнал)

"Українознавство" - науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал, що є фаховим періодичним виданням з українознавства як науки і навчальної дисципліни. Видається Національним науково-дослідним ...

                                               

Український науковий інститут Гарвардського університету

Український науковий інститут Гарвардського університету - дослідницький інститут у Гарварді, який займається українськими студіями.

                                               

Український науковий інститут у Берліні

Украинський науковий інститут у Берліні - наукова установа, заснована 1926 з ініціативи гетьмана Павла Скоропадського, яку підтримав генерал В. Ґренер. Завданням інституту було ширення серед німців світу відомостей про Україну й український народ ...

                                               

Український науковий Інститут у Варшаві

Український науковий інститут у Варшаві - заснований заходами екзильного уряду УНР 1930 при польському Міністерстві віровизнань та освіти як автономна українська наукова установа з завданням плекати студії з різних ділянок українознавства.

                                               

Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика

Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика - науково-дослідна інституція при Канадському інституті українських студій Університету Альберти в м. Едмонтон. Створена 11 серпня 1989 на пожертву Петра Яцика 1 млн канадських доларів та кошти уря ...

                                               

Greifswalder Ukrainicum

Greifswalder Ukrainicum - Ґрайфсвальдський Украинікум - щорічна міжнародна наукова конференція присвячена українознавству, яка проводиться у місті Ґрайфсвальд. Конференція була заснована 20 червня 2000 р. фундацією Альфрід Крупп фон Бьолен і Халь ...

                                               

Harvard Ukrainian Studies

"Harvard Ukrainian Studies" - науковий журнал з українознавства, видавцем якого є Український науковий інститут Гарвардського університету. Журнал був заснований в березні 1977 р. Омеляном Пріцаком та Ігорем Шевченком. Головний редактор журналу Г ...

                                               

Slavistica (серія)

"Slavistica" - словянознавча серія неперіодичних монографічних випусків, видання УВАН за редакцією Ярослава-Богдана Рудницького українською або англійською мовами з різних ділянок словянознавства і україністики, зокрема Канади.

                                               

Союзівка

Союзівка - український культурний центр, розташований у м. Кергонксоні штату Нью-Йорк поблизу хребта Shawangunk Ridge на південь від гори Катскілл у північній частині штату Нью-Йорк. Союзівка організовує дитячі табори з вивчення культурної спадщи ...

                                               

Український театр в Америці

Украинський театр в Америці - працював у Нью-Йорку 1954-1960 з виїздами до інших міст українського поселення. Створився з акторів колишнього Театру-Студії Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської, що діяв у Німеччині 1946-1950. У репертуарі, крім ...

                                               

Автотрофність людства

Автотрофність людства - поняття, запропоноване Володимиром Вернадським як розвиток ідей Костянтина Ціолковського для позначення створення штучної цивілізації за межами біосфери. У такій новій системі припускалося створення штучних біогеохімічних ...

                                               

Космізм

Космизм - філософсько-культурна течія початку XX століття та світогляд, які сформувалися головним чином у Російській імперії/СРСР. У їх основу покладено уявлення про космічне призначення людини, необхідність існування і всебічного розвитку людств ...

                                               

Українська філософія

У цій сукупності поглядів загальнокультурного i філософського штибу зображено особливості інтелектуального життя українського народу. Українська філософія представлена літописами, повчаннями, художніми творами та іншим чином. Її особливість прояв ...

                                               

Український світ

Український світ - когнітивна метафора, метафізичне поняття в українознавстві - абстраговане і виведене узагальненням за певними ознаками поняття онтологічної реальності, обєднаної в цілісність певними соціокультурними, етнонаціональними, суспіль ...

                                               

Філософська думка (журнал)

"Філософська Думка" - провідний філософський часопис в Україні. Існує з 1927 року як орган головної української дослідницької установи в царині філософії - Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України. Головні реда ...

                                               

Бавниця

Бавниця - жіночий головний убір, притаманний Яворівському району Львівщини, що являє собою вишитий або тканий вздовж горизонтальних країв прямокутний шматок полотна з тороками.

                                               

Бисаги

Бисаги - сакви, подвійна торба, яка складається з двох бисажок. Походить з лат. bisaccium - перекидна торба. Дуже зручний засіб для перенесення різних невеликих за вагою, а іноді й до 50 кг вантажів: продуктів харчування, різних дрібних речей, од ...

                                               

Бойківський стрій

Бойки населяють частину гір Карпат у сусідстві з гуцулами. Межі Бойківщини на півночі простягаються у Дрогобиччину, на півдні у закарпатську рівнину. На заході границя Бойківщини починається річкою Ославою, переходить через міста Лісько, Старий С ...

                                               

Бриль

Бриль - традиційний український і білоруський сільський літній головний убір з широкими крисами, з плетеної соломи або очерету. Переважно носився чоловіками. Бриль плели по українських селах із житньої, пшеничної соломи або очерету, бо цей матері ...

                                               

Бунда

Бунда була або взагалі без коміра або мала невисокий комір-стійку навколо шийного отвору. Мала вона також два отвори для рук. Лівий бік утворювали фалдою кожушини або зшивали, а правий був вільним та завязувався ремінцями. такі бунди носили в нап ...

                                               

Вінок

Вінок - головний убір з листя, бадилля, гілок і квітів у вигляді обруча. Мав спочатку обрядове, релігійне значення. Пізніше - загальнонародний символ дівування: втратити вінок в народі, у піснях - означає позбутися дівування. Тому право носити ві ...

                                               

Волинський стрій

Волиняни - етнографічна група українців які мешкають на Волині. До цього етнографічного регіону відносяться землі колишніх князівст: Перемишлянського, Белзького, Бузького. Межу можна провести від Бродів, Золочева, Львова до Самбора, Старої Солі.

                                               

Гуня

Гуня - гуцульський прямий верхній одяг із довговорсого саморобного сукна із "фальшивими" рукавами, що накидався на плечі. Гуня виготовляється із своєрідного кошлатого сукна. Для його виготовлення вовну випарюють у гарячій воді З-5 годин, потім пр ...

                                               

Ґердан

Ґердан - шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої з різнокольорових намистин, нанизаних на нитяну, чи волосяну основу, що утворюють строкатий геометричний, а часом рослинний орнамент. Синоніми - ґерданик, ґерданка, ґерда, лу ...

                                               

Ґуґля

Ґуґля - традиційний український верхній одяг із каптуром. Слово ґуґля, очевидно, має германське походження: пор. ранньо-новонімецьке gugel, kugel, що походить від лат. cucula, менш ймовірне виведення з рум. gluga.

                                               

Делія (одяг)

Делія - зимовий верхній неприталений вид одягу. Заможні міщани носили зимою коротке футро футерко з лисячого хутра або овчини з відложистим коміром з більш цінного хутра. Коли виходили з дому в дорогу, то зверху на футро одягали делію. Тобто довг ...

                                               

Дерга

Дерга - незшита частина жіночого одягу нижньої частини тіла, верхній жіночий одяг у вигляді плахти темного кольору. Її носили в будний день, у свята носили плахту. Цю назву вживали в центральній та східній Україні, в інших місцевостях таку незшит ...

                                               

Дзумбал

Дзумбал - дівоча прикраса у селі Дністрове Борщівського району Тернопільської області. Вузька стрічка із кінського волосся, на яку нанизували цятки. У будень дівчата прикрашали голови одним дзумбалом, у свята - 5-8-ма. Ним також прикрашали капелю ...

                                               

Дзьобня

Дзьобня, дзьобенка, коломийка - вовняна торба, яку носили українські жінки та дівчата. Слово "дзьобня" походить, певно, від прасл. *zobъ - "їжа", "корм" ; пор. дав рус. зобьня, зобница, рос. зобня, болг. зобник, серб. зобница.

                                               

Димка (одяг)

Дима, димка - рід домотканого каніфасу, грубе полотно з конопель, яке ткали в пасмани з геометричним орнаментом, чергуючи сині та білі смуги. Спідниці виготовлені з такого полотна називали димкою. До таких спідниць носили білі полотняні запаски т ...

                                               

Дукач

Дукач, дукат, личман, ягнус - прикраса у вигляді великої медалеподібної монети з металевим бантом, прикрашеним камінцями. За дукачі правили в XI-XVI ст. "змійовики" виробництва місцевих золотарів, з XVI ст. - німецькі золоті, срібні, бронзові та ...

                                               

Жупан

Жупан - у XVI - XVIII століттях східно-європейський приталений верхній одяг східного походження. Елемент сарматської моди. Поширений серед заможного населення Речі Посполитої - шляхти, козаків, міщан, пізніше набув поширення серед селян. Шили жуп ...

                                               

Запаска

Запаска - традиційний жіночий одяг нижньої половини тіла. Запаскою також називали фартух. Запаска - це незшитий чотирикутний шмат грубої неваляної вовняної тканини, з завязками на верхніх кутах. Цими завязками привязують одну запаску спереду, а о ...

                                               

Зґарда

Зґарда - архаїчна гуцульська шийна прикраса статусного та релігійного призначення, первісно чоловіча і жіноча, пізніше жіноча прикраса з Верховини на Гуцульщині та Буковині. Окрім українців, зґарди ще зустрічалися в грузинів на Кавказі, де їх вир ...

                                               

Йолом

Йолом - смушева шапка зі шликом, яку носили українські козаки. Такі шапки виготовляли з сірої, білої або чорної овчини. Козацькі шапки мали урізаний вверх з пришитим шликом, який звисав з лівого боку, де він прикріплювався до наголовника гапликом ...

                                               

Кафтан (український)

Український кафтан - український різновид каптана, чоловічий нижній одяг, який носили під верхнім одягом, кунтушем або черкескою в козацьку добу. Кафтани були крою такого самого, як і підрясники в духовних осіб або як підкаптання, пола при цьому ...